вер. 01

Стоматологічне відділення поліклініки ДЗ «СМСЧ № З МОЗ України» було засноване у 1982 році. Першим його завідувачем була Валерія Михайлівна Галицька.

З 2011 року цю посаду обіймає Оксана Іванівна Мотько.

P5104926

Нині у відділенні діє 7 терапевтичних кабінетів, 1 хірургічний,

3 ортопедичних та рентген-кабінет. Тут працює 14 лікарів-стоматологів, в тому числі:

Щодо можливостей стоматологічного відділення,то нині воно складає 240 відвідувань у день, передбача­ється надання ургентної медичної допомоги цілодобово, також надається стоматологічна допомога на дому.6 лікарів вищої категорії та 4 першої, 3 зубних лікарі, 14 медсестер, рентген-лаборант, 8 зубних техніків, двоє медичних реєстраторів та семеро молодших медичних сестер.

Значна увага тут приділяється профілактичній роботі. Це планова санація порожнини рота в навчальних за­кладах (школи, СПТУ), обслуговування працівників ВП «Рівненська АЕС», вагітних жінок. Проводиться лікування юнаків, яких призивають на службу в армію.

P5105046

Хоч у стоматполіклініці запроваджено госпрозрахунок,та лікарями-ортопедами надається допомога і з безкоштовного протезування соціально незахищених верств населення: пенсіонерам,УБД, воїнам-інтернаціоналістам, ліквідаторам на ЧАЕС - за місцем проживання, а також пільговій категорії населення м.Кузнецовська.

Для поліпшення надання медичних послуг населенню лікарі-стоматологи тісно співпрацюють з іншими лікувальними закладами, зокрема з обласною стома­тологічною поліклінікою (м.Рівне), щелепно-лицевим відділенням, обласним онкодиспансером. При необхід­ності консультують пацієнтів, направлених з приватних стоматологічних кабінетів та інших лікувальних закладів.

Для роботи з новими матеріалами за новітніми технологіями лікарі-стоматологи, зубні лікарі та зубні техніки підвищують кваліфікацію в провідних вузах України, беруть участь у загальноосвітніх програмах, які проводять Colgate, Natur Produkt, Blend-a-med, Oral-B.

Слід підкреслити, що в останні роки активно ведеться ремонт стоматкабінетів, застаріле обладнання оновлю­ється чи повністю замінюється новим, уже в цьому році придбано нову стоматологічну установку.

Схоже відео

вер. 01

Відділення переливання крові є структурним підрозділом ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України». Розміщено на третьому поверсі приміщення поліклініки. Відділення функціонує з 1980 року. Працює п’ятиденний робочий тиждень з 7 год. до 16.15 год. Основні функції відділення переливання крові:  забір та переробка крові, проведення санітарно-освітньої роботи серед населення, пропаганда здорового способу життя. Планова потужність відділення переливання крові - 15 донорів в зміну.

вер. 01

Жіноча консультація створена в червні 1982 року.DSC 0189

Пер­шим завідувачем жіночої консультації було призначено Галину Ананіївну Герасимчук.

З 1984 року по 2004 рік на посаді завідувача перебу­вала Світлана Іванівна Денисюк.

З 2004 року по 2008 рік посаду завідувача жіночої консультації обіймав ОлегТрохимович Батюта,а з 2009 року - Наталя Олександрівна Грохольська.

У відділенні працюють 17 чоловік:

  • лікарі - 6;
  • акушерки - 8;
  • молодші медичні сестри - 2.

Відділення обслуговує жіноче населення міста Кузнецовськ.

P5074571Скажімо, за 2011 рік жіночу консультацію відвідали 23 045 жінок, оглянуто всього 11 112 жінок, взято на облік 585 вагітних.

У жіночій консультації впроваджено сучасні методи лікування та діагностики. Працівники жіночої консуль­тації постійно підвищують рівень кваліфікації, відвіду­ють наукові конференції та семінари.

Всі працівники пройшли навчання за програмою "Планування сім'ї".

У 2011 році зусиллями працівників жіночої консуль­тації проведена загальноміська акція "Здоровим бути модно".

вер. 01

Терапевтичне відділення поліклі­ніки організоване в 1980 році.

DSC 0156

Першим завідувачем відділення було призначено Геннадія Івановича Куделка - заслуженого лікаря Украї­ни, фізіотерапевта.

На даний час колектив очолює Галина Миколаївна Бортнік  лікар терапевт вищої категорії.

У відділенні працює 16 лікарів:

дільничної служби - 10;

цехової служби - 5;

лікар-гастроентеролог- 1.

У колективі 21 медична сестра, на чолі яких старша медична сестра Лідія Костянтинівна Ясюк.

Навантаження на відділення - 380-400 осіб удень.

DSC 0160Огляд лікарем-терапевтом проводиться:

при медичних оглядах, як профілактичних так і

вхідних;

при оформленні документів на МСЕК;

при вирішенні питання про працездатність;

при виїзді за кордон;

при оформленні санаторно-курортних довідок та отриманні санаторно-курортних путівок;

при оформленні санаторно-курортних карт;

при медичних оглядах кандидатів у водії та воді­їв транспортних засобів;

огляд осіб, які працюють у шкідливих умовах;

медичні огляди декретованих контингентів;

медичні огляди осіб для отримання дозволу на об’єкти дозвільної системи.

Медичні сестри:

працюють з лікарем-терапевтом на прийомі;

виконують ін’єкції, призначені для пацієнтів вдома;

беруть участь у медичних оглядах працівників закріплених організацій;

здійснюють діагностичні маніпуляції згідно з призначенням лікаря;

беруть безпосередню участь у виявленні диспан­серних хворих;

слідкують за санітарно-епідемічним рівнем у відділенні.

Бортнік Галина Миколаївна

Бортнік Галина Миколаївна

Завідувач терапевтичного відділення

Ясюк Лідія Костянтинівна

Ясюк Лідія Костянтинівна

Сестра медична старша

 

вер. 01

  Педіатричне відділення поліклініки бере початок з поліклінічного відді­лення МСЧ-132 (1977р.), яке розміщувалось у гуртожитку №3, де функціо­нував один кабінет для прийому лікаря-педіатра.

Першими лікарями-педіатрами підрозділу почергово були: Микола Гнатович Ноголь, Ніна Миколаївна Яричина, Ірина Олександрівна Алексеєва. Медсестри: Марія Василівна Пашко, Марія Михайлівна Мельник, Марія Антонівна Савчук,Лідія Мефодіївна Чаборай та інші.

  У 1978 році в підрозділі було організовано роботу кабінету профілактич­них щеплень.

  З травня 1980 року педіатричне відділення поліклініки розмістилось на першому поверсі головного корпусу медсанчастини. Першим завідувачем педіатричного відділення було призначено Раїсу Григорівну Комарову, а старшою медичною сестрою - Ніну Володимирівну Шашкову.

  Враховуючи те, що 60% усіх захворю­вань складають захворювання органів дихання,лікарями-педіатрами для ліку­вання хворих дітей успішно використо­вуються сучасні противірусні препарати рослинного походження. Для лікування застосовуються схеми ступеневої терапії. Ще один із напрямків роботи відділення - профілактичний.

  За сприяння педіатричного відділення поліклініки щорічно проводиться оздо­ровлення дітей у санаторно-курортних закладах України та за кордоном.

  Лікарі педіатричного відділення беруть участь у міжнародних та загальноукра­їнських форумах, науково-практичних конференціях з актуальних питань педі­атрії і т.п.

  З 1983 по 1987 рік відділення очолювали П.Г. Щербатюк та І.М. Покровська,з жовтня 1987 року на посаду завідувача педіатричного відділення було призначено Федора Євгеновича Галюка,який очолює його і поданий час.

  Педіатричне відділення поліклініки, яке нараховує 12 дільниць, обслуго­вує близько 11 тисяч дітей віком до 18-ти років. Лікарі-педіатри надають допомогу дітям дитячих садків та шкіл у медичних пунктах цих закладів.

  За достатній рівень організації медич­ного обслуговування дітей міста педіа­тричне відділення поліклініки нагоро­джено грамотою виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.Педіатричне відділення повністю укомплектоване лікарським персоналом та медичними сестрами. На сьогодні до його складу входять лікарі таких вузь­ких спеціальностей як дитячий хірург, дитячий ортопед-травматолог,дитячий окуліст,дитячий травматолог. Прийом ведуть також лікар-уролог, лікар-отоларингологта 

  Сумлінна робота наших лікарів-педіатрів відзначена й грамотою міністра охорони здоров’я та подяками міського голови.лікар-імунолог.

Галюк Федір Євгенович

Галюк Федір Євгенович

Завідувач педіатричним

відділенням

Чаборай Лідія Мефодіївна

Чаборай Лідія Мефодіївна

Сестра медична старша

DSC 0131 DSC 0173 DSC 0187

  

Сторінка 1 із 2