бер. 21

1. Як отримати електронний цифровий підпис суб’єкту декларування, що припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?

Питання відсутності працюючого ключа електронного цифрового підпису вирішуються виключно суб’єктом декларування шляхом звернення до відповідного акредитованого центру сертифікації ключів. Додаткову інформацію щодо переліку та місцезнаходження зазначених центрів, порядку отримання електронного цифрового підпису можна отримати на сторінці Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України: http://czo.gov.ua.

2. Хто вважається «посадовими особами юридичних осіб публічного права», відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)?

Під «посадовими особами юридичних осіб публічного права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону) слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції. Визначальним при цьому є обсяг функцій (обов’язків) відповідного працівника.

Так, адміністративно-господарські функції (обов’язки) – це обов'язки з управління або розпорядження державним, комунальним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських,  постачальницьких,  фінансових відділів і служб, завідувачів складів, магазинів, майстерень, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Організаційно-розпорядчі функції (обов'язки) – це обов'язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, комунальних підприємств, установ або організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідувачі відділів, лабораторій, кафедр), їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Слід зазначити, що працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні (лікар, вчитель тощо), виробничі (водій, швачка тощо) або технічні (друкарка, охоронник, оператор котельні тощо) функції, визнаються посадовими особами лише за умови, що разом із цими функціями вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов’язки.

При цьому, у цілях визначення суб’єктів декларування, згідно із Законом, слід застосовувати вужче тлумачення і вважати службовими, посадовими особами – суб’єктами декларування лише тих працівників, на яких покладено відповідні обов’язки на постійній основі.

3. Хто належить до членів сім’ї суб’єкта декларування?

Відповідно до статті 1 Закону, членами сім’ї суб’єкта декларування вважаються:

1) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік/дружина), незалежно від їх спільного проживання. Це означає, що членом сім’ї суб’єкта декларування є його подружжя (дружина або чоловік), якщо шлюб між ними офіційно не розірвано (навіть якщо особи спільно не проживають, не пов’язані спільним побутом тощо);

2) у разі наявності сукупності таких ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних) із суб’єктом декларування, членами його сім’ї є також його:

діти, у тому числі повнолітні;

батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням;

будь-які інші особи, у тому числі особи, які спільно проживають із суб’єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.

Усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із вищевказаних ознак, для цілей декларування не вважаються членами сім’ї суб’єкта декларування (наприклад, особи, які за відсутності вказаних ознак спільно орендують (користуються) житлом, проживаючи в одній квартирі, кімнаті у гуртожитку, готелі тощо).

Слід також звернути увагу на те, що в декларацію включається інформація про членів сім’ї станом на останній день звітного періоду. Наприклад, якщо упродовж звітного періоду – незалежно від тривалості – особа спільно проживала із суб’єктом декларування, була пов’язана з ним спільним побутом та мала взаємні права та обов’язки, але таке спільне проживання було припинено станом на останній день звітного періоду (наприклад, 31 грудня для щорічної декларації), то особа не вважається членом сім’ї суб’єкта декларування й інформація про неї в декларації не відображається.

4. Помилка при реєстрації користувача Реєстру. Не приходить підтвердження. Невірно вказано e-mail. Що робити?

Користувачу необхідно засобами електронної пошти звернутись до служби технічної допомоги Національного агентства на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. для отримання необхідної допомоги.

5.Декларанту  невідомі  окремі   відомості   щодо   майна   або  окремі  відомості щодо майна не існують, що робити?

Система подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачає:

- у разі якщо декларанту невідомі окремі відомості щодо майна застосовувати кнопку «Не відомо», яка з’являється при встановленні курсору в поле, що заповнюється;

- у разі якщо окремі відомості щодо майна відсутні застосовувати кнопку «Не застосовується», яка з’являється при встановленні курсору в поле, що заповнюється.

6. Чи належать до доходу суб’єкта декларування компенсаційні кошти?

 У розумінні пункту 7 частини першої статті 45 Закону доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від здійснення підприємницької або незалежної професійної діяльності, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв'язку з відносинами трудового найму.

7. Чи подають особи, які припиняють діяльність у державному органі, у зв’язку з переведенням до іншого органу, декларацію, передбачену абзацом першим частини другої статті 50 Закону?

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а»  пункту 2 частини першої статті 3 Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Відповідно до зазначеного, у разі призначення особи на посаду до іншого органу шляхом переведення, подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до попереднього місця роботи не потрібно, оскільки переведена особа звільнилася, але не припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

8. Як подати виправлену декларацію?

Відповідно до частини четвертої статті 45  Закону, упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

Національне агентство надало змогу користувачам, які допустили помилку при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подати виправлену декларацію до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Особам, які письмово повідомили Національне агентство про виявлену помилку у поданій декларації, з метою реалізації права на її виправлення відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», буде надана можливість виправити декларацію упродовж семи днів з моменту надходження на електронну пошту, вказану при реєстрації в Реєстрі, відповідного повідомлення.

9. Яким чином відображати в декларації суму кредиту – всю суму кредиту, зобов’язання за яким виникли у звітному періоді, чи фактично отриману частину кредиту станом на кінець звітного періоду?

Якщо у звітному періоді суб’єкт декларування або член його сім’ї уклав кредитний договір на суму, що перевищує 50 МЗП, встановлених на 1 січня звітного періоду, але станом на останній день звітного періоду (наприклад, 31 грудня для щорічної декларації) отримав лише частину передбаченого договором кредиту, то в декларації у розділі «Фінансові зобов’язання» зазначається інформація про таке зобов’язання і як розмір зобов’язання вказується повна сума кредиту згідно з договором. При цьому кошти, які були фактично отримані згідно з кредитним договором у звітному періоді, незалежно від суми зобов’язання, слід зазначити у розділі декларації «Доходи, у тому числі подарунки» як «Інший дохід» та в розділі «Грошові активи», якщо  ці  кошти   належать  суб’єкту  декларування  або  члену його сім’ї станом на останній день звітного періоду та їхній розмір перевищує встановлений поріг декларування.

10.Чи підлягають декларуванню в розділі «Об’єкти нерухомості» надвірні побудови окремо від житлового будинку?

Пунктом 2 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) передбачено, що суб’єкт декларування повинен задекларувати усі об’єкти нерухомості, що належать йому та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

У розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкту декларування необхідно зазначити дані про житловий будинок (місцезнаходження, дата набуття права у власність, вартість на дату набуття права, вартість за останньою грошовою оцінкою, тип права) згідно з наявними правовстановлюючими документами.

Якщо приналежні об’єкти описані в основному документі на право власності і не зареєстровані як окремі об'єкти нерухомості, то їх не потрібно декларувати окремо. Не підлягають декларуванню окремо від житлового будинку (головної речі) приналежності житлового будинку – надвірні побудови (приналежні речі), які зазначені у правовстановлюючому документі на житловий будинок, навіть якщо їх площа вказана у технічному паспорті, що був складений Бюро технічної інвентаризації.

Таким чином, у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації суб’єкту декларування не потрібно зазначати приналежності житлового будинку, а саме – надвірні побудови, оскільки згідно із законодавством державній реєстрації підлягало право власності на головну річ – житловий будинок, а право власності на приналежності (надвірні побудови) не було зареєстровано окремо.

У розділі 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації суб’єкт декларування зазначає об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти, не прийняті в експлуатацію, об’єкти, права власності на які не зареєстровані в установленому Законом порядку. Надвірні побудови, які прийняті в експлуатацію, у розділі 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації не зазначаються.

11.Чи зазначати інформацію про членів сім’ї, які спільно не проживають із суб’єктом декларування?

Згідно зі статтею 46 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) членами сім’ї суб’єкта декларування є особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

У разі наявності таких ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних) із суб’єктом декларування, членами його сім’ї є також його діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, та будь-які інші особи, у тому числі особи, які спільно проживають із суб’єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі. Усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із зазначених ознак, для цілей декларування не вважаються членами сім’ї суб’єкта декларування. Враховуючи зазначене, суб’єкт декларування не зазначає інформацію про членів сім’ї, які спільно не проживають.

Роз’яснення щодо визначення суб’єктів декларування, передбачених підпунктом «и» пункту 1 та пунктами 2, 3 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права)

Більш детальне роз'ясненя можете знайти безпосередньо на сайті НАЗК: https://nazk.gov.ua/deklaraciya

бер. 21

Е-декларування-2017: посадові особи вже не зобов’язані подавати електронні декларації (але пощастило не всім)

(коментар до Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 р. № 1798-VІІІ)

Закон, що коментується, набрав чинності  05.01.2017 р. Для широкого загалу працівників бюджетної сфери, не пов’язаних з роботою органів судової системи, він міг би залишитись непоміченим, якби не одне «але». Крім суто «суддівських» змін, цей документ містить одне дуже приємне нововведення, пов’язане з визначенням кола осіб, які зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції (далі — НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Е-декларація), за минулий рік за формою, що визначається НАЗК. Нагадаємо, що такі суб’єкти визначені у ст. 45 Закону № 17001

Далі розповімо детальніше.

Як було Система подання та оприлюднення Е-декларацій запрацювала з вересня 2016 року, але не для всіх. Під першу хвилю потрапили службові особи, які займають згідно зі ст. 50 Закону № 1700відповідальне та особливо відповідальне становище.

А от починаючи з 01.01. 2017 р. під другу хвилю Е-декларування повинні були потрапити усі посадові особи юридичних осіб публічного права (п.п. 2 п. 1 рішення № 22). Враховуючи визначення юридичної особи пуб­лічного права, наведене в ч. 2 ст. 81 ЦКУ3, до списку декларантів повинні були ввійти посадові особи усіх державних та комунальних закладів та установ, незалежно від рівня (території обслуговування). При цьому остаточно не було зрозумілим, кому саме з працівників (крім керівників та їх заступників) слід подавати Е-декларації, якщо вони мають бодай якісь адміністративно-господарські чи організаційно-розпорядчі функції (обов’язки).

Прес-служба держпідприємства «Українські спеціальні системи», яке рішенням НАЗК визначено адміністратором Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Реєстр), повідомляла про можливість виникнення проблеми з доступом до Реєстру через велику завантаженість і відзначала, що на другому етапі Е-декларування кількість суб’єктів декларування може досягти 2 мільйонів осіб. При такому збільшенні навантаження на ресурси Реєстру стабільність його роботи підприємство визначало як таке, що під загрозою.

Можливо, це й стало причиною для прийняття коментованого Закону. Ним коло осіб Е-декларування значно звужено! Підкреслимо: при цьому йдеться не про перенесення терміну початку декларування, а про звільнення від декларування взагалі. Подробиці — далі.

Що змінилось Законом, що коментується,ст. 45Закону № 1700 доповнено новоючастиною п’ятою. Вона передбачає, що дія розд. VII цього Закону(відносно подання Е-декларацій) не поширюєтьсянапосадових осіб закладів, установ та організацій:

  • які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соцзахисту ветеранів війни та учасників АТО;

  • охорони здоров’я (крім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня);

  • освіти (крім керівників ВНЗ та їх заступників);

  • науки (крім  президентів НАН України та національних галузевих академій наук, перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів НАН України та національних галузевих академій наук, інших членів Президії НАН України та президій національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами НАН України та національних галузевих академій наук відповідно, керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ);

  • культури, мистецтв, відновлення та збереження національної пам’яті;

  • фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.

Начебто все зрозуміло, але не зовсім. Тож розшифруємо «суху» мову законодавців та розглянемо детальніше, кого оминула «Е-деклараційна лихоманка», а кого — ні (див. таблицю на с. 6).

ВАЖЛИВО! Посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування (у тому числі сфери освіти, охорони здоров’я, культури соцзахисту тощо) від обов’язку е-декларування не звільняються. Так, наприклад, керівники управлінь (департаментів, відділів) освіти, науки, культури тощо Київської та Севастопольської міських, обласних та районних держадміністрацій з 01.01.2017 р. повинні подавати Е-декларації.

Також слід подати Е-декларації, наприклад, головам органів місцевого самоврядування,їх заступникам та посадовим особам (крім службовців та обслуговуючого персоналу).

Що стосується головних бухгалтерів, то вони не є суб’єктами декларування. Такий висновок робимо з листа НАЗК від 30.11.2016 р. № 75-01/6328. В ньому антикорупційне відомство зазначало, що суб’єктами е-декларування є керівники установ та їх заступники. Але в світлі появи Закону, що коментується, це питання додатково з’ясуємо у НАЗК. Час на його вирішення ще є, адже Е-декларацію слід подати до 01.04.2017 р.

Нюанси подання Для посадових осіб,у яких залишився обов’язок щодо подання Е-декларації, зазначимо наступне.

Для виготовлення електронного цифровою підпису з використанням особистих ключів та відповідних посилених сертифікатів відкритих ключів необхідно звернутися до акредитованого центру сертифікації ключів (далі — АЦСК). Перелік АЦСК, ключі яких застосовуються для реєстрації в Реєстрі, розмішений на сайті НАЗК (nazk.gov.ua) у рубриці «Задекларуй» графі «АЦСК» (portal.nazk.gov.ua/login). Також на цьому сайті в рубриці «Законодавство» розділу «Декларування» оприлюднені рішення НАЗК з питань подання декларацій.

1.Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700.

2.Рішення НАЗК «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 р. № 2.

3.Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Перелік посадових осіб, які не подають/подають Е-декларації

Галузь Хто не подає Хто подає
Освіта Не заповнюють Е-декларації усі посадові особи державних та комунальних закладів освіти (ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, позашкільна освіта) ВИНЯТОК Для керівників ВНЗ та їх заступників —ректори (начальники, директори), проректори (заступники начальника, директора) обов’язок щодо подання Е-декларації з 01.01.2017 р. залишився.
Охорона здоров’я Не заповнюють Е-декларації усі посадові особи державних та комунальних закладів охорони здоров’я (ЗОЗ)

ВИНЯТОК. Для керівників ЗОЗ центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня обов’язок щодо подання Е-декларації з 01.01.2017 р. залишився.

Тож, наприклад, головний лікар міської лікарні повинен подавати таку декларацію

1Зауважте, що обов’язок подати декларацію покладено виключно на керівника — головного лікаря. Законодавець не визначив інших категорій осіб, зобов’язаних заповнювати Е-декларацію. Тобто, навіть якщо ЗОЗ має статус центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) — ані заступники головного лікаря, ані керівники структурних підрозділів, ані головний бухгалтер Е-декларацію не запов­нюють.

ДО ВІДОМА. Відповідно до Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 28.10.2002 р. № 385, до ЗОЗ також віднесено санітарно-профілактичні заклади (зокрема, дезінфекційні станції, СЕС тощо).

Наука

Не заповнюють Е-декларації усі посадові особи державних та комунальних закладів науки.

АЛЕ! З цим питанням не все так однозначно. З одного боку, в ч. 5 ст. 45 Закону № 1700 чітко визначено, у кого саме залишився обов’язок подавати Е-декларації (див. графу 2). З іншого, збиває з пантелику формулювання. Зокрема, сказано, що декларації не подають посадові особи закладів науки, крім керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ. Тож не зовсім зрозуміло, кого саме звільнили від Е-декларування. На наш погляд, йдеться про заступників керівників зазначених установ. Запитання щодо цього ми адресували НАЗК, чекаємо на відповідь

ВИНЯТОК. Залишили обов’язок подання Е-декларацій з 01.01.2017 р. для:

  • президентів НАН України та національних галузевих академій наук;

  • перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів НАН України та національних галузевих академій наук;

  • інших членів Президії НАН України та президій національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами НАН України та національних галузевих академій наук відповідно;

  • керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ.

Культура, спорт Звільнені від подання Е-декларацій посадові особи закладів культури, мистецтв, відновлення й збереження національної пам’яті, фізичної культури, спорту й національно-патріотичного виховання незалежно від рівня і підпорядкованості
Соцзахист Обов’язок Е-декларування скасовано для посадових осіб закладів, які здійснюють основну діяльність у сфері соцобслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соцзахисту ветеранів війни та учасників АТО

Через таке «розмите» формулювання, звісно, виникають запитання, які саме заклади маються на увазі. На нашу думку, тут слід враховувати наступне.

По-перше, в Законі, що коментується, йдеться про заклади, установи, організації, а не органи у сфері соціального захисту населення.

По-друге, основна діяльність таких закладів має бути спрямована на безпосереднє соціальне обслуговуваннянаселення, соціальну та професійну реабілітацію інвалідів і дітей-інвалідів, соціальний захист ветеранів війни та учасників АТО, що, наприклад, відображається у Положенні (статуті) закладу чи іншому нормативному акті, який регламентує його діяльність.

Тож, наприклад, не подають Е-декларацію посадові особи — працівники:

 терцентрів соцобслуговування (надання соцпослуг);

 центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 будинків-інтернатів, санаторіїв для інвалідів та ветеранів,

 центрів соціальної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів;

 закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування тощо.

Заклади інших сфер діяльності Список закладів, посадові особи яких звільняються від подання Е-декларацій, затверджений коментованим Законом, вичерпний. Тож залишився обов’язок щодо їх заповнення з 01.01.2017 р. у посадових осіб інших державних та комунальних установ і організацій, наприклад, Держветфітослужби (ветлікарні тощо)
бер. 16

Зразок

Акт підтвердження відмови від госпіталізації та від письмового оформлення відмови

Акт складено лікарем_____________________________________________________

(ПІБ, посада)

_____________________________________________________________________________________________

за участю свідків (ПІБ, адреса, телефон):

1.______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

2._______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3._______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Цей документ складено відповідно до статті 43 Основ законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 №2801-XII для підтвердження обставин і фактів добровільної відмови пацієнта (законного представника)_________________________

________________________________________________________________________

від запропонованої госпіталізації до_________________________________________

(назва ЛПЗ, відділення)

та відмови від письмового оформлення такої відмови.

У результаті проведення огляду пацієнта___________, _________________________

(дата) (вказати, яке обстеження)

________________________________________________________________________

консультація фахівців_____________________________________________________

________________________________________________________________________

(вказати дату та висновок фахівця)

було встановлено діагноз__________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Лікарем_______________________________________ була надана повна інформація

(ПІБ, посада)

щодо мети госпіталізації та можливих наслідків й ускладнень перебігу хвороби у разі відмови___________________________від госпіталізації, а також було роз'яснено,

(ПІБ пацієнта)

що відмова від госпіталізації або зволікання може спричинити значну шкоду для здоров'я та життя.

Пацієнту __________________________було роз'яснено, що у разі відмови від

(ПІБ пацієнта)

госпіталізації лікар не несе відповідальності за можливі наслідки, ускладнення перебігу хвороби та небезпеку для життя.

На запитання пацієнта було надано такі відповіді:

1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2._______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3._________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Пацієнт (законний представник)____________________________відмовився(лась)

(прізвище, ім'я, по батькові)

від госпіталізації до________________________________________________________

(назва ЛПЗ, відділення)

та від письмового підтвердження своєї відмови з причини________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Викладені факти підтверджую:

___________________________ ______________________

(ПІБ лікаря) (підпис лікаря)

___________________________ ______________________

(ПІБ свідка) (підпис свідка)

___________________________ ______________________

(ПІБ свідка) (підпис свідка)

___________________________ ______________________

(ПІБ свідка) (підпис свідка)

_________________________________________

(час, число, місяць, рік)

бер. 16

Зразок

Інформована добровільна відмова пацієнта або його законного представника від госпіталізації

Я (пацієнт або законний представник),______________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________________________________________________,

(місце проживання, контактний телефон)

відмовляюсь від госпіталізації до __________________________________________,

(назва лікувального закладу, відділення)

запропонованої мені лікарем_______________________________________________

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада, медичний заклад)

Під час моєї розмови з лікарем отримав(ла) інформацію про мій діагноз та прогноз захворювання_____________________________________________________________.Лікар надав повну інформацію щодо мети моєї госпіталізації, можливих наслідків та ускладнень перебігу хвороби у разі моєї відмови від госпіталізації.

Із розмови з лікарем я зрозумів(ла), що єдиним ефективним методом лікування на сьогодні є стаціонарне лікування______________________________________________

________________________________________________________________________

(назва лікувального закладу, відділення)

Запропонована госпіталізація є для мені цілком неприйнятною з причин__________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Я розумію, що моя відмова від госпіталізації, запропонованої лікарем, або зволікання може спричинити значну шкоду для здоров'я та життя. Я взяв(ла) до уваги відповіді на мої запитання. Мені також зрозуміло поради щодо подальшого способу життя, обстеження та лікування.

Мені роз'яснено, що у будь-який момент я зможу змінити прийняте рішення, звернутися до лікаря та бути госпіталізованим(ною) до запропонованого відділення ЛПЗ.

________________________________________ __________________________________

(ПІБ підпис пацієнта ) (підпис пацієнта)

Добровільну інформовану відмову підтверджую:

________________________________________ __________________________________

(ПІБ підпис лікаря ) (підпис лікаря)

_________________________________________

(час, число, місяць, рік)

бер. 16

Зразок

Інформована згода на госпіталізацію пацієнта

Я (пацієнт або законний представник),______________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________, __________________________________________________,

(дата народження) (місце проживання)

даю згоду на госпіталізацію до ____________________________________________.

(назва лікувального закладу, відділення)

Мені надано у доступній формі інформацію про ймовірний перебіг мого захворювання та наслідки у разі відмови від госпіталізації.

Я мав(ла) можливість ставити будь — які запитання щодо стану здоров'я, перебігу захворювання і лікування та одержав(ла) на них відповіді.

Я погоджуюсь із використанням та обробленням моїх персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р.№2297-VI.

Інформацію надав лікар __________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________ __________________________________

(підпис пацієнта або законного представника) (дата)