лют. 22
Де повинна зберігатись медична картка амбулаторного хворого чи хворого денного стаціонару
Медична картка амбулаторного хворого та картка хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома, відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)” від 27.12.1999 р. №302, та медична картка стаціонарного хворого, згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів” від 26.07.99 р. №184, є формами облікової статистичної документації відповідно за номерами 025/о, 003-2/о та 003/о.
Згідно з ч. 2, 3 ст.8 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” (далі – Закон), архівні документи (тобто, відповідно до ст.1 Закону, документи незалежно від виду матеріального носія інформації, місця, часу створення і місця зберігання та форми власності на них, що припинили виконувати функції, для яких були створені, але зберігаються або підлягають зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як об’єкти рухомого майна), що нагромадилися за час діяльності органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій, а також документи, що передані державним архівним установам іншими юридичними і фізичними особами без збереження за собою права власності, є власністю держави. Архівні документи, що нагромадилися за час діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій, а також документи, що передані архівним відділам міських рад іншими юридичними і фізичними особами без збереження за собою права власності, є власністю територіальних громад.
Порядок здійснення записів у формах облікової статистичної документації, зберігання таких форм у закладах охорони здоров’я регулювалися Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.07.2001 р. №258 “Про затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинної медичної документації лікувально-профілактичних закладів”, який був скасований на підставі Наказу Міністерства охорони здоров’я України №668 від 10.09.2009 р як такий, що підлягав державній реєстрації в Міністерстві юстиції України, але на державну реєстрацію не подавався.
Нових нормативно-правових актів, які б містили інструкції щодо заповнення таких форм первинної медичної документації як медична картка амбулаторного хворого (форма 025/о), картка хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома (форма 003-2/о) та медична картка стаціонарного хворого (форма 003/о) Міністерством охорони здоров’я України не прийнято. Тобто на сьогодні чинне національне законодавство не містить положень, які б регламентували порядок заповнення, ведення та зберігання медичних карток амбулаторного хворого, карток хворого стаціонару поліклініки та стаціонару вдома і медичних карток стаціонарного хворого в закладах охорони здоров’я.
Однак обов’язковість зберігання медичних карток амбулаторного хворого, стаціонарного хворого та карток хворого стаціонару поліклініки та стаціонару вдома саме у закладах охорони здоров’я, а не у пацієнтів, безпосередньо закріплена у Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого Наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 р. №41 (далі – Перелік).
Так, відповідно до п.1.4. даного документа, Перелік є основним нормативним актом, призначеним для використання всіма організаціями під час відбору на зберігання і для знищення типових документів, тобто загальних для всіх або більшості організацій. При цьому до організацій, на які поширює свою дію даний нормативно-правовий акт, виходячи з п.1.2. Переліку, належать органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші підприємства, установи та організації незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності та форми власності.
Заклади охорони здоров’я, незалежно від форми власності – державної, комунальної чи приватної, це підприємства, установи та організації, завданням яких є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров’я (ст.3 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”). Тому при здійсненні своєї діяльності вказані суб’єкти повинні керуватися Переліком, відповідно до якого, медичні картки стаціонарних хворих підлягають зберіганню протягом 25 років, а медичні картки амбулаторних хворих – 5 років.
Узагальнюючи вищенаведене, випливає, що медичні картки амбулаторних, стаціонарних хворих та хворих стаціонарів поліклінік та стаціонарів вдома належать до облікової статистичної документації цих закладів і підлягають зберіганню лише в них.
 
лют. 22

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Адміністрація Президента України є розпорядником наступної інформації: указів, розпоряджень Президента України, розпоряджень Глави Адміністрації Президента України. Заявник може ознайомитися також зі звітами про діяльність, виконання указів та розпоряджень керівника держави, має право отримати доступ до будь-якої інформації, якщо вона не є конфіденційною, таємною або службовою.

Звернутися до Президента України можна шляхом подання запиту або звернення.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Право на інформацію та право на звернення є окремими конституційними правами особи і мають різну юридичну природу. Порядок реалізації цих прав регулюється двома законами: «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян», а їх оформлення та процедури розгляду мають певні відмінності.

Організацію розгляду звернень громадян здійснює окремий структурний підрозділ Адміністрації Президента України – Приймальня Президента України.

Звернуть увагу, відповідно до ст.5 ЗУ «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Є 4 основні способи звернення:

 1. Запит електронною поштою.
  Використовуючи будь-яку поштову програму або поштовий сервіс, можна надіслати запит на адресу електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 2. Запит в письмовому паперовому вигляді направлений поштою.
  Запит направляється поштою за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України (вказати на конверті «Публічна інформація»).
 3. Подання запиту особисто.
  Безпосередньо від Вас запит приймуть за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 10 В, у приміщенні Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України.
  Графік роботи: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13:00 до 13:45.
 4. Подання запиту телефоном.
  Для подання запиту в телефонному режимі, слід зателефонувати за номером (044) 255-77-16. Працівники Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації приймуть запит та, у разі необхідності, нададуть консультації з питань доступу до публічної інформації.

Допомога у оформленні запиту.

Працівники Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації допоможуть правильно оформити запит, нададуть консультацію щодо доступу до публічної інформації.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення форми запиту на інформацію, яку розміщено на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Указом Президента України від 5 травня 2011 року № 548 (зі змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 17 листопада 2014 року № 883) «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України» Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України визначений спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента України, Адміністрації Президента України, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

Розгляд.

Відповідно до ст.20 ЗУ «Про звернення громадян», звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

У випадку якщо заявник не задоволений отриманою відповіддю, він може поскаржитися Главі Адміністрації Президента України, або звернутися до суду.