Щорічна відпустка після «декретної» відпустки

08 серпня 2017
  • розмір шрифту

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) щорічну основну відпустку надають працівникам тривалістю не менш як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який відлічують з дня укладання трудового договору. Це означає, якщо працівника прийнято на роботу, наприклад 10.01.2013, то протягом всього часу, поки працівник перебуватиме з організацією у трудових відносинах, при наданні щорічної основної відпустки ми бачитимемо цю дату: 10.01. 2013- 09.01.2014 — перший робочий рік; 10.01. 2014- 09.01.2015 — другий робочий рік; 10.01.2015-09.01.2016 — третій робочий рік. Згідно зі статтею 24 Закону про відпустки у разі звільнення працівника йому виплачують грошову компенсацію за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А І групи. Отже, працівник, який з певних причин не використав щорічні відпустки, має право на їх отримання у наступні робочі роки (зокрема, після виходу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) або на компенсацію при звільненні. Утім, надання щорічної основної відпустки після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має свої особливості. Адже при цьому слід взяти до уваги попередні періоди, які враховують до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. При визначенні робочого періоду жінці, яка стала до роботи після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (далі — відпустка для догляду) слід керуватися статтею 9 Закону про відпустки, згідно з якою до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку зараховують, зокрема: час фактичної роботи (в т. ч. на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надають відпустку; час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігали місце роботи (посаду) і йому виплачували допомогу з державного соціального страхування (зокрема, час відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Підіб’ємо підсумки теоретичної частини питання: початок кожного робочого року для працівника є завжди величиною незмінною — від дня прийняття і до звільнення; період перебування жінки у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами зараховують до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (п. 3 ст. 9 Закону про відпустки); період перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку не зараховують (п. 3 ст. 9 Закону про відпустки). Увага! Після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку робочий рік, за який надають відпустку, як і раніше, відлічуватимуть від дати укладання трудового договору.

Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/article/3732-qqq-17-m5-shchorchna-vdpustka-pslya-dekretno-vdpustki

295
Детальніше в цій категорії: