лют. 16

Додаток 1
до наказу ДЗ «СМСЧ №3 МОЗУ»
«Про затвердження Кодексу корпоративної
культури для медичних та молодших медичних сестер»

 

КОДЕКС
корпоративної культури
для медичних та молодших медичних сестер
ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»

Корпоративна культура ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» — це система професійних та морально-етичних цінностей, що сприяє об’єднанню працівників у єдину команду та створює умови для динамічного розвитку лікарні.

Корпоративні правила ділового спілкування — це встановлений порядок взаємин у ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України». Регламентація цих відносин зумовлена прагненням керівництва ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» організувати ефективну та злагоджену роботу закладу.

Етика – вчення про моральні норми і правила, що визначають взаємини людей в сім'ї, суспільстві, побуті і трудовій діяльності.

Деонтологія – розділ етики про професійну поведінку медичного працівника, спрямовану на забезпечення якості лікування і догляду, його обов’язок перед пацієнтом і суспільством, усунення шкідливих наслідків неправильних дій.

Сторінка 5 із 5