е-декларування

 • розмір шрифту

Е-декларування-2017: посадові особи вже не зобов’язані подавати електронні декларації (але пощастило не всім)

(коментар до Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 р. № 1798-VІІІ)

Закон, що коментується, набрав чинності  05.01.2017 р. Для широкого загалу працівників бюджетної сфери, не пов’язаних з роботою органів судової системи, він міг би залишитись непоміченим, якби не одне «але». Крім суто «суддівських» змін, цей документ містить одне дуже приємне нововведення, пов’язане з визначенням кола осіб, які зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції (далі — НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Е-декларація), за минулий рік за формою, що визначається НАЗК. Нагадаємо, що такі суб’єкти визначені у ст. 45 Закону № 17001

Далі розповімо детальніше.

Як було Система подання та оприлюднення Е-декларацій запрацювала з вересня 2016 року, але не для всіх. Під першу хвилю потрапили службові особи, які займають згідно зі ст. 50 Закону № 1700відповідальне та особливо відповідальне становище.

А от починаючи з 01.01. 2017 р. під другу хвилю Е-декларування повинні були потрапити усі посадові особи юридичних осіб публічного права (п.п. 2 п. 1 рішення № 22). Враховуючи визначення юридичної особи пуб­лічного права, наведене в ч. 2 ст. 81 ЦКУ3, до списку декларантів повинні були ввійти посадові особи усіх державних та комунальних закладів та установ, незалежно від рівня (території обслуговування). При цьому остаточно не було зрозумілим, кому саме з працівників (крім керівників та їх заступників) слід подавати Е-декларації, якщо вони мають бодай якісь адміністративно-господарські чи організаційно-розпорядчі функції (обов’язки).

Прес-служба держпідприємства «Українські спеціальні системи», яке рішенням НАЗК визначено адміністратором Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Реєстр), повідомляла про можливість виникнення проблеми з доступом до Реєстру через велику завантаженість і відзначала, що на другому етапі Е-декларування кількість суб’єктів декларування може досягти 2 мільйонів осіб. При такому збільшенні навантаження на ресурси Реєстру стабільність його роботи підприємство визначало як таке, що під загрозою.

Можливо, це й стало причиною для прийняття коментованого Закону. Ним коло осіб Е-декларування значно звужено! Підкреслимо: при цьому йдеться не про перенесення терміну початку декларування, а про звільнення від декларування взагалі. Подробиці — далі.

Що змінилось Законом, що коментується,ст. 45Закону № 1700 доповнено новоючастиною п’ятою. Вона передбачає, що дія розд. VII цього Закону(відносно подання Е-декларацій) не поширюєтьсянапосадових осіб закладів, установ та організацій:

 • які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соцзахисту ветеранів війни та учасників АТО;

 • охорони здоров’я (крім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня);

 • освіти (крім керівників ВНЗ та їх заступників);

 • науки (крім  президентів НАН України та національних галузевих академій наук, перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів НАН України та національних галузевих академій наук, інших членів Президії НАН України та президій національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами НАН України та національних галузевих академій наук відповідно, керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ);

 • культури, мистецтв, відновлення та збереження національної пам’яті;

 • фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.

Начебто все зрозуміло, але не зовсім. Тож розшифруємо «суху» мову законодавців та розглянемо детальніше, кого оминула «Е-деклараційна лихоманка», а кого — ні (див. таблицю на с. 6).

ВАЖЛИВО! Посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування (у тому числі сфери освіти, охорони здоров’я, культури соцзахисту тощо) від обов’язку е-декларування не звільняються. Так, наприклад, керівники управлінь (департаментів, відділів) освіти, науки, культури тощо Київської та Севастопольської міських, обласних та районних держадміністрацій з 01.01.2017 р. повинні подавати Е-декларації.

Також слід подати Е-декларації, наприклад, головам органів місцевого самоврядування,їх заступникам та посадовим особам (крім службовців та обслуговуючого персоналу).

Що стосується головних бухгалтерів, то вони не є суб’єктами декларування. Такий висновок робимо з листа НАЗК від 30.11.2016 р. № 75-01/6328. В ньому антикорупційне відомство зазначало, що суб’єктами е-декларування є керівники установ та їх заступники. Але в світлі появи Закону, що коментується, це питання додатково з’ясуємо у НАЗК. Час на його вирішення ще є, адже Е-декларацію слід подати до 01.04.2017 р.

Нюанси подання Для посадових осіб,у яких залишився обов’язок щодо подання Е-декларації, зазначимо наступне.

Для виготовлення електронного цифровою підпису з використанням особистих ключів та відповідних посилених сертифікатів відкритих ключів необхідно звернутися до акредитованого центру сертифікації ключів (далі — АЦСК). Перелік АЦСК, ключі яких застосовуються для реєстрації в Реєстрі, розмішений на сайті НАЗК (nazk.gov.ua) у рубриці «Задекларуй» графі «АЦСК» (portal.nazk.gov.ua/login). Також на цьому сайті в рубриці «Законодавство» розділу «Декларування» оприлюднені рішення НАЗК з питань подання декларацій.

1.Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700.

2.Рішення НАЗК «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 р. № 2.

3.Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Перелік посадових осіб, які не подають/подають Е-декларації

Галузь Хто не подає Хто подає
Освіта Не заповнюють Е-декларації усі посадові особи державних та комунальних закладів освіти (ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, позашкільна освіта) ВИНЯТОК Для керівників ВНЗ та їх заступників —ректори (начальники, директори), проректори (заступники начальника, директора) обов’язок щодо подання Е-декларації з 01.01.2017 р. залишився.
Охорона здоров’я Не заповнюють Е-декларації усі посадові особи державних та комунальних закладів охорони здоров’я (ЗОЗ)

ВИНЯТОК. Для керівників ЗОЗ центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня обов’язок щодо подання Е-декларації з 01.01.2017 р. залишився.

Тож, наприклад, головний лікар міської лікарні повинен подавати таку декларацію

1Зауважте, що обов’язок подати декларацію покладено виключно на керівника — головного лікаря. Законодавець не визначив інших категорій осіб, зобов’язаних заповнювати Е-декларацію. Тобто, навіть якщо ЗОЗ має статус центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) — ані заступники головного лікаря, ані керівники структурних підрозділів, ані головний бухгалтер Е-декларацію не запов­нюють.

ДО ВІДОМА. Відповідно до Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 28.10.2002 р. № 385, до ЗОЗ також віднесено санітарно-профілактичні заклади (зокрема, дезінфекційні станції, СЕС тощо).

Наука

Не заповнюють Е-декларації усі посадові особи державних та комунальних закладів науки.

АЛЕ! З цим питанням не все так однозначно. З одного боку, в ч. 5 ст. 45 Закону № 1700 чітко визначено, у кого саме залишився обов’язок подавати Е-декларації (див. графу 2). З іншого, збиває з пантелику формулювання. Зокрема, сказано, що декларації не подають посадові особи закладів науки, крім керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ. Тож не зовсім зрозуміло, кого саме звільнили від Е-декларування. На наш погляд, йдеться про заступників керівників зазначених установ. Запитання щодо цього ми адресували НАЗК, чекаємо на відповідь

ВИНЯТОК. Залишили обов’язок подання Е-декларацій з 01.01.2017 р. для:

 • президентів НАН України та національних галузевих академій наук;

 • перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів НАН України та національних галузевих академій наук;

 • інших членів Президії НАН України та президій національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами НАН України та національних галузевих академій наук відповідно;

 • керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ.

Культура, спорт Звільнені від подання Е-декларацій посадові особи закладів культури, мистецтв, відновлення й збереження національної пам’яті, фізичної культури, спорту й національно-патріотичного виховання незалежно від рівня і підпорядкованості
Соцзахист Обов’язок Е-декларування скасовано для посадових осіб закладів, які здійснюють основну діяльність у сфері соцобслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соцзахисту ветеранів війни та учасників АТО

Через таке «розмите» формулювання, звісно, виникають запитання, які саме заклади маються на увазі. На нашу думку, тут слід враховувати наступне.

По-перше, в Законі, що коментується, йдеться про заклади, установи, організації, а не органи у сфері соціального захисту населення.

По-друге, основна діяльність таких закладів має бути спрямована на безпосереднє соціальне обслуговуваннянаселення, соціальну та професійну реабілітацію інвалідів і дітей-інвалідів, соціальний захист ветеранів війни та учасників АТО, що, наприклад, відображається у Положенні (статуті) закладу чи іншому нормативному акті, який регламентує його діяльність.

Тож, наприклад, не подають Е-декларацію посадові особи — працівники:

 терцентрів соцобслуговування (надання соцпослуг);

 центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 будинків-інтернатів, санаторіїв для інвалідів та ветеранів,

 центрів соціальної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів;

 закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування тощо.

Заклади інших сфер діяльності Список закладів, посадові особи яких звільняються від подання Е-декларацій, затверджений коментованим Законом, вичерпний. Тож залишився обов’язок щодо їх заповнення з 01.01.2017 р. у посадових осіб інших державних та комунальних установ і організацій, наприклад, Держветфітослужби (ветлікарні тощо)
928
Детальніше в цій категорії: