Затверджено порядок повної перевірки е-декларацій

 • розмір шрифту

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) від 10.02.2017 №56 затверджено Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Порядок № 56).

Підставою для перевірки своєчасності подання декларації слугуватимуть:

 • повідомлення від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, де працює декларант;

 • інформація про можливий факт неподання або несвоєчасного подання декларації — оприлюднена у ЗМІ, в інтернеті, або отримана Нацагентством від викривачів (осіб, які надають допомогу щодо запобігання і протидії корупції), правоохоронних органів, громадських об’єднань.

Повну перевірку декларації не проводитимуть, якщо викривач лише стверджує про те, що відомості в декларації є недостовірними, але не пояснює, в чому полягає невідповідність.

Факт неподання декларації або подання із запізненням НАЗК може виявити і самостійно, що також буде підставою для перевірки.

Правильність та повнота заповнення декларацій відстежуватимуться автоматично під час їх подання.

Автоматизована система визначатиме два показники:

 • рейтингу ризику декларації (далі — Показник рейтингу) (тобто ступінь невідповідності відомостей в декларації інформації з відповідних баз даних, за якого доцільно повністю перевірити декларацію);

 • відсутності ризику декларації (свідчить про те, що відомості в декларації не суперечать відомостям баз даних).

Якщо рейтинг ризику конкретної декларації дорівнюватиме або перевищуватиме Показник рейтингу, НАЗК перевірятиме всі відображені в ній відомості. Інакше — перевірка стосуватиметься лише виявлених ризиків.

Декларація, якій присвоєно Показник відсутності ризику, вважатиметься такою, що відповідає вимогам Закону № 1700 щодо достовірності задекларованих відомостей та точності оцінки задекларованих активів.

Повна перевірка декларації проводитиметься за рішенням НАЗК у період провадження суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності. Мета повної перевірки:

 • з’ясувати достовірність задекларованих відомостей і точність оцінки задекларованих активів;

 • виявити, чи є конфлікт інтересів або ознаки незаконного збагачення.

Порядок дій НАЗК при повній перевірці декларації:

 • приймає Рішення про проведення перевірки;

 • аналізує відомостей про об’єкти декларування (об’єкти нерухомості; об’єкти незавершеного будівництва (у т. ч. інформація щодо власника або користувача земельної ділянки); цінне рухоме майно (крім транспортних засобів); цінне рухоме майно — транспортні засоби; цінні папери; інші корпоративні права; юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї; нематеріальні активи; доходи, у тому числі подарунки; грошові активи; фінансові зобов’язання; видатки та правочини суб’єкта декларування; посади чи роботи за сумісництвом суб’єкта декларування; членство суб’єкта декларування в об’єднаннях (організаціях) та входження до їх органів), зазначені в деклараціях суб’єкта декларування, та їх порівняння з відомостями з реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів місцевого самоврядування, що можуть містити інформацію про об’єкти декларування, які мають відображатися в декларації;

 • збирає необхідну інформацію;

 • направляє суб’єкту декларування листа з пропозицією надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів;

 • розглядає надані пояснення, копії підтвердних документів;

 • приймає рішення про результати перевірки декларації.

Гранична тривалість повної перевірки декларації — 60 календарних днів від прийняття рішення про перевірку. За необхідності строки перевірки декларації продовжать, але не більше ніж на 30 днів.

Декларант може оскаржувати рішення про повну перевірку в суді.

Про закінчення перевірки декларації НАЗК письмово повідомлятиме суб’єкта декларування, а рішення про результати перевірки надішлють декларанту для ознайомлення.

Якщо з’ясується, що в декларації відбито недостовірні відомості, наведено неточну оцінку задекларованих активів, наявні конфлікт інтересів чи ознаки незаконного збагачення, Рішення про результати перевірки декларації надсилатимуть декларанту не лише через Реєстр, а й поштою — рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Про те, що в декларації виявлено недостовірні відомості, НАЗК письмово повідомить керівника установи, де працює декларант, і спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Ольга Догадіна, експерт MCFR: Кадри

892
Детальніше в цій категорії: