Статті, інтерв'ю

Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони здоров’я України" належить до сфери управління МОЗ України, свого часу створена з метою медичного забезпечення (профілактичні цільові медичні огляди, диспансерна робота цехової служби, першочерговість у надані медичної допомоги) працівників атомної енергетики та промисловості і населення, як частина єдиної системи радіаційної безпеки та захисту на об’єктах ядерно-паливного циклу і є єдиним медичним закладом в м. Вараш, який надає спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу населенню міста та працівникам ВП «Рівненської АЕС» і членам їх сімей, медичне супроводження підприємств, установ та організацій в умовах поліклініки і стаціонару, проводить моніторинг стану здоров’я працівників галузі, їх радіаційного захисту на ядерних об’єктах та забезпечує своє функціональне призначення відповідно до Статуту закладу, затвердженого МОЗ України, як безпосереднього органу управління.

Робота ДЗ "СМСЧ №3 МОЗ України" направлена на виконання положень та статей Конституції України з питань охорони здоров'я, "Закону України про охорону здоров'я", Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, Розпоряджень голови облдержадміністрації, обласної Ради, розпоряджень міського голови та цільових державних програм всіх рівнів.

ДЗ «СМСЧ № 3 МОЗ України» має вищу акредитаційну категорію (акредитаційний сертифікат від 19 квітня 2016 року серія МЗ № 012791,), ліцензію на медичну практику, в тому числі ВП РАЕС.

На даний час ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" обслуговує населення міста в кількості 42 491 чол., з них 7 938 працівники ВП РАЕС, 10 080 - дитячого населення, дорослого населення – 32 441 в тому числі постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В структуру ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" входить поліклініка, стаціонар на 220 ліжок, лікувально-діагностичні підрозділи, відділення невідкладної медичної допомоги, здоровпункт РАЕС.

Кадровий потенціал колективу складається з 129 лікарів, 302 середнього медичного персоналу, 127 - молодшого медичного персоналу та - 102 інші.

В загальному - 600 чол.

Лікарі з вищою категорією - 52

Лікарів з І категорією – 20

Лікарів з ІІ категорією – 24

Всього 96 лікарів має кваліфікаційну категорію.

Кваліфікаційні категорії мають 240 працівників середнього медичного персоналу, а саме:

Вищу категорію – 187 чол.

Першу категорію – 24 чол.

Другу категорію – 29 чол.

Атестація лікарів проходить при Головній атестаційної комісії МОЗ України.

В 2018 році підвищили кваліфікацію 49 лікарів та 46 середнього медичного персоналу.

Аналізуючи показники роботи закладу за 2018 рік щодо демографічної ситуації, то відмічається незначне збільшення населення з 42 441 до 42 491 чоловік, значно знизився природний приріст, проте залишається позитивним та складає 4,6‰ проти 6,0‰в 2017 році . Народжуваність зменшилась з 11,5‰ до 10,4‰, рівень смертності збільшився з 5,5‰ у 2017 році і становить 5,8‰ в 2018 році. Збільшилась малюкова смертність з 6,2‰ в 2017 році до 13,6 ‰ в 2018 році. Материнська смертність становить – 0.

Зменшилась захворюваність населення з 589,3‰ в 2017 році до 484,6‰ в 2018 році.

Хоча загальний рівень захворюваності зменшився, але збільшився рівень захворюваності на туберкульоз і становить 28,2 на 100тис.нас. в 2018 році, проти 25,9 в 2017 році, збільшилась питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених з 40,0% до 80,0%. Крім того збільшилась захворюваність на злоякісні новоутворення з 221,5 до 270,7 на 100 тис.нас., проте зменшилась питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в ІІІ ст.(візуальна форма) і становить 11,8% проти 78,6% у 2017 році, також зменьшилася з 15,2% у 2017 році до 13,9% у 2018 році питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в IVст . Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих зменшилась з 26,1% в 2017 році до 23,5% в 2018 році.

Відмічається зменшення рівня первинної інвалідності осіб працездатного віку з 40,8 до 36,5 на 10 тис.нас., а також зменшення рівня первинної інвалідності дитячого населення з 28,7 до 22,8 на 10 тис.дитячого населення.

Охоплення профоглядами працівників основних підприємств складає 100 %. Збільшилась своєчасність первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року з 15,2% до 47,1%, проте залишається низькою через недостатність поступлення вакцин та відмови батьків від вакцинації. В порівнянні з минулим роком покращилася ситуація з туберкулінодіагностикою дитячого населення, рівень охоплення в 2018 році склав – 478,0 проти 154,2 в 2017 році на 1 тис.дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці. Збільшився рівень охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ з 64,3 на 100 народжених живими у 2017 році до 86,9 у 2018 році, але залишається на низькому рівні через недостатність вакцин та відмов батьків від вакцинації.

Незначне зменшення спостерігається кількісті обстежень флюорографічно з 489,1 у 2017 році до 469,9 у 2018 році. В 2018 році охоплення обстеження на ВІЛ вагітних жінок становить 99,1% проти 98,6% у 2017 році.

У 2018 році знизилость середньорічне навантаження на 1 лікаря в поліклініці і становить 5456 чоловік, проти 5679 чоловіка у 2017 році. Але знизалось кількість відвідувань на одного жителя з 9,1 у 2017 році до 8,8 у 2018 році.

У стаціонарі проліковано на 320 хворих менше в 2018 році і становить 7074 хворих, проти 7394 хворих за 2017 рік, рівень госпіталізації становить 16,7 проти 17,3 у 2017 році на 100 мешканців. План ліжко-днів виконано на 100,7 відсотки в 2018 році, а в 2017 році складав – 102,9 відсотки, середній термін перебування хворого на ліжку в 2018 році знизився і становить – 10,3 днів проти 10,6 у 2017 році, число днів роботи ліжка у стаціонарі зменьшилося і складає – 332,2 днів, проти 355,1 у 2017 році, рівень летальності у стаціонарі залишається на такому ж рівні, як і в минулому році і складає 0,4% (померло 26 хворих), обіг ліжка збільшився і становить 32,2 проти 33,5 у 2017 році.

Хірургічна активність збільшилася і становить 48,5 у 2018 році, проти 46,2 у 2017 році. Збільшилась післяопераційна летальність і складає 0,3 у 2018 році, проти 0,06 у 2017 році, післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології склала 0,8 проти 0 у 2017 році.

В 2018 році фінансування ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" відбувається шляхом надання медичної субвенції з державного бюджету місцевому бюджету та коштів місцевого бюджету. За 2018 рік ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» отримано субвенцію та кошти місцевого бюджету на загальну суму 61310205,30 грн в тому числі оплата праці – 49 258 000 грн. та отримано кошти з місцевого бюджету на придбання медичного обладнання на суму 5 315 648,20 грн.

Завдяки тісній співпраці ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» з місцевою владою, велика увага приділяється покращенню матеріально-технічної бази Закладу, для забезпечення надання сучасних методів лікування та діагностики, як лікарні вищої категорії, закуплено ряд медичного обладнання а саме:

-         Відеогастроскоп – 1 шт.,

-         комплекс рентгенівський діагностичний КРД -50 – 1 шт.,

-         столик сповивальний - 1 шт.,

-         ліжечко новонародженого – 1 шт.,

-         прилад для підігріву інфузійних розчинів -2 шт.,

-         тонометри – 59 шт.,

-         спірометр сухий портативний – 1 шт.,

-         відсмоктувач медичний «Біомед» – 6 шт.,

-         негатоскоп – 2 шт.,

-         шафа медична для підтримки стерильності – 3 шт.,

-         небулайзер – 2 шт.,

-         сумка спеціальна медична – 2 шт.,

-         миттєвий спалювач голок та деструктор шприців – 8 шт.,

-         ізотермічний контейнер 4,5 л – 1 шт.,

-         холодильник ERGO   – 2 шт.

За звітний період в ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» введено в практику локальні клінічні протоколи для надання медичної допомоги, було введено в практику: Остеосинтез переломів проксимального відділу стегнової кістки блокуючим стержнем PEN; Остеосинтез переломів великогомілкової кістки блокуючим інтрамедуальним стержнем; Введення в клінічну практику цільових показників АТ згідно постанови Європейської асоціації кардіологів 2018. Досягнення в курації у пацієнта з ГКС та елевацією сегмента ST 30 хвилин від моменту контакту на приймальному відділенні до введення фібринолітика (при відсутності протипоказів). Введення в клінічну практику навантажувальних тестів на фоні холтерівського моніторування. Введення карти ведення моніторингу INR (контроль ПТІ, МНС 1 раз в місяць); Примінення адеметіоніну, як ефективного препарату для корекції функції печінки у пацієнтів з стеатогепатитом та хронічною алкогольною хворобою печінки; Застосування Декслансопразолу (дексілант) в лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби; Впровадження в роботу спинно-епідуральні анестезії для геронтологічних хворих з переломом шийки стегна та інших травматологічних втручань; Впровадження блокад FICB під контролем УЗД в комбінації зі спинно-мозковою анестезією для геронтологічних хворих з переломом шийки стегна; Застосування препарату «Ксаврон» (едосфорон) для лікування гострого порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом в перші 12 годин захворювання; Застосування ін’єкційного препарату «Бісептол-480» у великих дозах для лікування пневмоцистної пневмонії у ВІЛ-інфікованих; Ультразвукове обстеження артерій і вен верхніх кінцівок при гострих тромбооклюзивних захворюваннях; Ультразвукова діагностика захворювань артерій нижніх кінцівок (дуплексне сканування); Застосування препарату «Номігрен» Боснолек для лікування головного болю у пацієнтів із мігренню; Піно-слеротизація при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок етосклеролом; Введено спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутньою стабільною ішемічною хворобою серця та лікування хворих на хронічний панкреатит в поєднанні із стабільною ішемічною хворобою серця; Застосування для знеболення пологів NeuroTracTMLabourTENS.

Не дивлячись на підпорядкування МОЗУ (ми не є відомчим закладом ОЗ) на сьогодні реально працює система взаємодії, співпраці, підтримки закладу з органами місцевої влади, Вараською міською міста, яку надавати підтримку медицині, визначення потреби та пріоритети напрямків розвитку медичної галузі. А тому і наш заклад реформується та пристосовується до нових правил сьогодення з врахуванням змін.

            На сьогодні проведено ряд внутрішніх реформ. А саме, після реорганізації акушерсько-гінекологічної служби з об’єднанням з жіночою консультацією, яка сьогодні, крім позитиву в якості надання медичних послуг принесла ще й моменти оптимізації щодо зменшення дублювання функцій, раціонального використання трудових ресурсів, тісної взаємодії стаціонарної та амбулаторної допомоги жінкам. Для цього на базі пологового відділення розпочав роботу відділ амбулаторного прийому, який відповідає європейському сучасному рівню, який був відкритий після проведеного ремонту за кошти місцевого бюджету та благодійників..

            В кінці 2017 року наш заклад пройшов сертифікацію на статус «Лікарні, доброзичливої до дитини» та на початку 2018 року наш заклад отримав сертифікат на присвоєння статусу «Лікарня доброзичлива до дитини.

           В даний час в закладі проходить процедура реформування первинної медико-санітарної допомоги. 01.06.2018 року Вараською міською радою прийнято рішення про створення комунального некомерційного підприємства «Вараський центр первинної медичної допомоги». В грудні 2018 року даний заклад було зареєстровано в державних органах, отримано ліцензію на медичну практику, проведено реєстрацію лікарів та продовжується реєстрація пацієнтів в системі eHealth, обрано керывництво та створена структура.

Завдяки тісній співпраці та взаємодії і розумінням з органами місцевого самоврядування вдається зберігати повноцінне функціонування закладу. Для проведення ремонтних робіт по капітальному ремонту покрівлі були виділені кошти на ремонт 1/2частини покрівель закладу, а саме для дитячого, пологового відділень, переходу в поліклініку, актової зали. Проведено ряд ремонтних робіт по удосконаленню санітарно-технічного стану в інфекційному, паталогоанатомічному та основному корпусі.

Завдяки коштам виділених благодійною організацією «Наш Край», за сприянням народного депутата України Яніцкого В.П. проведено ремонт реєстратури поліклініки.

Проведено ряд ремонтних робіт та технічного обслуговування цілого ряду медичного обладнання, автотранспорту, кисневої системи, вирішено ряд питань що стосуються організації охорони праці, протипожежної діяльності, забезпечення закладу та утримання невідкладної медичної допомоги паливо-мастильними матеріалами, виробами медичного призначення. З придбанням комп’ютерної техніки удосконалилось впровадження комп’ютерних програм, проходить навчальний процес впровадження комплексних інформаційних програм для поліклініки та стаціонару і т.д.

Підсумовуючи роботу за 2018 рік можна відмітити основні проблемні питання та реалізація планів на подальший розвиток закладу:

-       Заклад сертифіковано на відповідність системи управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та національного статуту ДСТУ ISO 9001:2015, оскільки Заклад в пріоритет поставив питання якісного надання медичної допомоги та послуг населенню. В зв’язку з цим проведена робота покращенню та удосконаленню роботи в системі управління якістю, підготовки до акредитації закладу. Група аудиторів, на чолі з представниками міжнародної та національної стандартизації ТОВ «Глобал Сертифік» перевірила відповідність системи управління відповідно до вимог міжнародних та національних стандартів та встановила ступінь готовності системи менеджменту в ДЗ «СМСЧ № 3 МОЗ України» до сертифікації. Сертифікат отримано 10.07.2015 року, а вже в травні 2018 року заклад успішно пройшов повторний контрольний аудит та сертифіковано на відповідність системи управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та національного статуту ДСТУ ISO 9001:2015 та отримав Сертифікат , до липня 2021 року.

Основними пріоритетами політики якості надалі залишаються:

-         Якісне надання медичних послуг населенню, відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових документів, акредитацій них вимог стандарту управління якістю ISO 9001-2015;

-         Забезпечення закладу необхідними ресурсами для результативного функціонування та постійного удосконалення системи управління орієнтовану на пацієнта та профілактику його захворювань;

-         Виконання працівниками закладу вимог стосовно термінів, умов та якості надання медичних послуг;

-         Постійне підвищення компетентності персоналу, а також організаційної та управлінської активності , з метою покращення діяльності закладу;

-         Щорічне встановлення цілей щодо покращення діяльності по відповідних напрямках та аналіз результативності функціонування системи управління;

-         Відкритість та прозорість шляхом інформування населення про весь спектр послуг, що надаються в закладі.

Отже, станом на сьогодні усі питання, пов’язані з організацією та фінансовим забезпеченням діяльності СМСЧ відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування. На сьогоднішній день приймаються міри по оптимізації діяльності закладу. Знайдено порозуміння з керівництвом міста та депутатським корпусом про важливість справ.

            В планах на 2019 рік - рік реформування вторинного рівня надання медичної допомоги. З прийняттям відповідних рішень і підтримки органів місцевої влади, плануємо перетворення ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» в некомерційне підприємство (автономізація закладу) для планового переходу в нові фінансово-господарські відносини між закладами охорони здоров’я та громадами. Заплановано провести підтвердження на вищу акредитаційну категорію, провести контрольний аудит ISO 9001:2015 в системі управління якістю, налагодити фінансово-господарські взаємовідносини з Вараським центром ПМСД, залучати до співпраці організації та підприємства на засадах державно-приватного партнерства.

            За сприянням міської влади плануємо придбати нові транспортні засоби, а саме реанімобіль, продовжити заплановану закупівлю медичного обладнання, яке б відповідало рівню вищої акредитаційної категорії та надало можливість впровадити сучасні лікувально-діагностичні послуги. За підтримки об’єднаної громади залучати благодійну допомогу закладу та раціонально її використовувати. Продовжити заплановані роботи по ремонту покрівель, окремих приміщень поліклініки та стаціонарних відділень, удосконалювати рівень засобів протипожежної безпеки, охорони праці, систем забезпечення та економії електроенергії, тепла та інших ресурсів.

Начальник

ДЗ «СМСЧ №3МОЗ України»                                      О.В. Коцюбинський