січ. 14

Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони здоров’я України" належить до сфери управління МОЗ України, свого часу створена з метою медичного забезпечення (профілактичні цільові медичні огляди, диспансерна робота цехової служби, першочерговість у надані медичної допомоги) працівників атомної енергетики та промисловості і населення, як частина єдиної системи радіаційної безпеки та захисту на об’єктах ядерно-паливного циклу і є єдиним медичним закладом в м. Вараш, який надає спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу населенню міста та працівникам ВП «Рівненської АЕС» і членам їх сімей, медичне супроводження підприємств, установ та організацій в умовах поліклініки і стаціонару, проводить моніторинг стану здоров’я працівників галузі, їх радіаційного захисту на ядерних об’єктах та забезпечує своє функціональне призначення відповідно до Статуту закладу, затвердженого МОЗ України, як безпосереднього органу управління.

Робота ДЗ "СМСЧ №3 МОЗ України" направлена на виконання положень та статей Конституції України з питань охорони здоров'я, "Закону України про охорону здоров'я", Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, Розпоряджень голови облдержадміністрації, обласної Ради, розпоряджень міського голови та цільових державних програм всіх рівнів.

ДЗ «СМСЧ № 3 МОЗ України» має вищу акредитаційну категорію (акредитаційний сертифікат від 19 квітня 2016 року серія МЗ № 012791,), ліцензію на медичну практику, в тому числі ВП РАЕС.

На даний час ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" обслуговує населення міста в кількості 42 491 чол., з них 7 938 працівники ВП РАЕС, 10 080 - дитячого населення, дорослого населення – 32 441 в тому числі постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В структуру ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" входить поліклініка, стаціонар на 220 ліжок, лікувально-діагностичні підрозділи, відділення невідкладної медичної допомоги, здоровпункт РАЕС.

Кадровий потенціал колективу складається з 129 лікарів, 302 середнього медичного персоналу, 127 - молодшого медичного персоналу та - 102 інші.

В загальному - 600 чол.

Лікарі з вищою категорією - 52

Лікарів з І категорією – 20

Лікарів з ІІ категорією – 24

Всього 96 лікарів має кваліфікаційну категорію.

Кваліфікаційні категорії мають 240 працівників середнього медичного персоналу, а саме:

Вищу категорію – 187 чол.

Першу категорію – 24 чол.

Другу категорію – 29 чол.

Атестація лікарів проходить при Головній атестаційної комісії МОЗ України.

В 2018 році підвищили кваліфікацію 49 лікарів та 46 середнього медичного персоналу.

Аналізуючи показники роботи закладу за 2018 рік щодо демографічної ситуації, то відмічається незначне збільшення населення з 42 441 до 42 491 чоловік, значно знизився природний приріст, проте залишається позитивним та складає 4,6‰ проти 6,0‰в 2017 році . Народжуваність зменшилась з 11,5‰ до 10,4‰, рівень смертності збільшився з 5,5‰ у 2017 році і становить 5,8‰ в 2018 році. Збільшилась малюкова смертність з 6,2‰ в 2017 році до 13,6 ‰ в 2018 році. Материнська смертність становить – 0.

Зменшилась захворюваність населення з 589,3‰ в 2017 році до 484,6‰ в 2018 році.

Хоча загальний рівень захворюваності зменшився, але збільшився рівень захворюваності на туберкульоз і становить 28,2 на 100тис.нас. в 2018 році, проти 25,9 в 2017 році, збільшилась питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених з 40,0% до 80,0%. Крім того збільшилась захворюваність на злоякісні новоутворення з 221,5 до 270,7 на 100 тис.нас., проте зменшилась питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в ІІІ ст.(візуальна форма) і становить 11,8% проти 78,6% у 2017 році, також зменьшилася з 15,2% у 2017 році до 13,9% у 2018 році питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в IVст . Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих зменшилась з 26,1% в 2017 році до 23,5% в 2018 році.

Відмічається зменшення рівня первинної інвалідності осіб працездатного віку з 40,8 до 36,5 на 10 тис.нас., а також зменшення рівня первинної інвалідності дитячого населення з 28,7 до 22,8 на 10 тис.дитячого населення.

Охоплення профоглядами працівників основних підприємств складає 100 %. Збільшилась своєчасність первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року з 15,2% до 47,1%, проте залишається низькою через недостатність поступлення вакцин та відмови батьків від вакцинації. В порівнянні з минулим роком покращилася ситуація з туберкулінодіагностикою дитячого населення, рівень охоплення в 2018 році склав – 478,0 проти 154,2 в 2017 році на 1 тис.дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці. Збільшився рівень охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ з 64,3 на 100 народжених живими у 2017 році до 86,9 у 2018 році, але залишається на низькому рівні через недостатність вакцин та відмов батьків від вакцинації.

Незначне зменшення спостерігається кількісті обстежень флюорографічно з 489,1 у 2017 році до 469,9 у 2018 році. В 2018 році охоплення обстеження на ВІЛ вагітних жінок становить 99,1% проти 98,6% у 2017 році.

У 2018 році знизилость середньорічне навантаження на 1 лікаря в поліклініці і становить 5456 чоловік, проти 5679 чоловіка у 2017 році. Але знизалось кількість відвідувань на одного жителя з 9,1 у 2017 році до 8,8 у 2018 році.

У стаціонарі проліковано на 320 хворих менше в 2018 році і становить 7074 хворих, проти 7394 хворих за 2017 рік, рівень госпіталізації становить 16,7 проти 17,3 у 2017 році на 100 мешканців. План ліжко-днів виконано на 100,7 відсотки в 2018 році, а в 2017 році складав – 102,9 відсотки, середній термін перебування хворого на ліжку в 2018 році знизився і становить – 10,3 днів проти 10,6 у 2017 році, число днів роботи ліжка у стаціонарі зменьшилося і складає – 332,2 днів, проти 355,1 у 2017 році, рівень летальності у стаціонарі залишається на такому ж рівні, як і в минулому році і складає 0,4% (померло 26 хворих), обіг ліжка збільшився і становить 32,2 проти 33,5 у 2017 році.

Хірургічна активність збільшилася і становить 48,5 у 2018 році, проти 46,2 у 2017 році. Збільшилась післяопераційна летальність і складає 0,3 у 2018 році, проти 0,06 у 2017 році, післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології склала 0,8 проти 0 у 2017 році.

В 2018 році фінансування ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" відбувається шляхом надання медичної субвенції з державного бюджету місцевому бюджету та коштів місцевого бюджету. За 2018 рік ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» отримано субвенцію та кошти місцевого бюджету на загальну суму 61310205,30 грн в тому числі оплата праці – 49 258 000 грн. та отримано кошти з місцевого бюджету на придбання медичного обладнання на суму 5 315 648,20 грн.

Завдяки тісній співпраці ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» з місцевою владою, велика увага приділяється покращенню матеріально-технічної бази Закладу, для забезпечення надання сучасних методів лікування та діагностики, як лікарні вищої категорії, закуплено ряд медичного обладнання а саме:

-         Відеогастроскоп – 1 шт.,

-         комплекс рентгенівський діагностичний КРД -50 – 1 шт.,

-         столик сповивальний - 1 шт.,

-         ліжечко новонародженого – 1 шт.,

-         прилад для підігріву інфузійних розчинів -2 шт.,

-         тонометри – 59 шт.,

-         спірометр сухий портативний – 1 шт.,

-         відсмоктувач медичний «Біомед» – 6 шт.,

-         негатоскоп – 2 шт.,

-         шафа медична для підтримки стерильності – 3 шт.,

-         небулайзер – 2 шт.,

-         сумка спеціальна медична – 2 шт.,

-         миттєвий спалювач голок та деструктор шприців – 8 шт.,

-         ізотермічний контейнер 4,5 л – 1 шт.,

-         холодильник ERGO   – 2 шт.

За звітний період в ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» введено в практику локальні клінічні протоколи для надання медичної допомоги, було введено в практику: Остеосинтез переломів проксимального відділу стегнової кістки блокуючим стержнем PEN; Остеосинтез переломів великогомілкової кістки блокуючим інтрамедуальним стержнем; Введення в клінічну практику цільових показників АТ згідно постанови Європейської асоціації кардіологів 2018. Досягнення в курації у пацієнта з ГКС та елевацією сегмента ST 30 хвилин від моменту контакту на приймальному відділенні до введення фібринолітика (при відсутності протипоказів). Введення в клінічну практику навантажувальних тестів на фоні холтерівського моніторування. Введення карти ведення моніторингу INR (контроль ПТІ, МНС 1 раз в місяць); Примінення адеметіоніну, як ефективного препарату для корекції функції печінки у пацієнтів з стеатогепатитом та хронічною алкогольною хворобою печінки; Застосування Декслансопразолу (дексілант) в лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби; Впровадження в роботу спинно-епідуральні анестезії для геронтологічних хворих з переломом шийки стегна та інших травматологічних втручань; Впровадження блокад FICB під контролем УЗД в комбінації зі спинно-мозковою анестезією для геронтологічних хворих з переломом шийки стегна; Застосування препарату «Ксаврон» (едосфорон) для лікування гострого порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом в перші 12 годин захворювання; Застосування ін’єкційного препарату «Бісептол-480» у великих дозах для лікування пневмоцистної пневмонії у ВІЛ-інфікованих; Ультразвукове обстеження артерій і вен верхніх кінцівок при гострих тромбооклюзивних захворюваннях; Ультразвукова діагностика захворювань артерій нижніх кінцівок (дуплексне сканування); Застосування препарату «Номігрен» Боснолек для лікування головного болю у пацієнтів із мігренню; Піно-слеротизація при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок етосклеролом; Введено спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутньою стабільною ішемічною хворобою серця та лікування хворих на хронічний панкреатит в поєднанні із стабільною ішемічною хворобою серця; Застосування для знеболення пологів NeuroTracTMLabourTENS.

Не дивлячись на підпорядкування МОЗУ (ми не є відомчим закладом ОЗ) на сьогодні реально працює система взаємодії, співпраці, підтримки закладу з органами місцевої влади, Вараською міською міста, яку надавати підтримку медицині, визначення потреби та пріоритети напрямків розвитку медичної галузі. А тому і наш заклад реформується та пристосовується до нових правил сьогодення з врахуванням змін.

            На сьогодні проведено ряд внутрішніх реформ. А саме, після реорганізації акушерсько-гінекологічної служби з об’єднанням з жіночою консультацією, яка сьогодні, крім позитиву в якості надання медичних послуг принесла ще й моменти оптимізації щодо зменшення дублювання функцій, раціонального використання трудових ресурсів, тісної взаємодії стаціонарної та амбулаторної допомоги жінкам. Для цього на базі пологового відділення розпочав роботу відділ амбулаторного прийому, який відповідає європейському сучасному рівню, який був відкритий після проведеного ремонту за кошти місцевого бюджету та благодійників..

            В кінці 2017 року наш заклад пройшов сертифікацію на статус «Лікарні, доброзичливої до дитини» та на початку 2018 року наш заклад отримав сертифікат на присвоєння статусу «Лікарня доброзичлива до дитини.

           В даний час в закладі проходить процедура реформування первинної медико-санітарної допомоги. 01.06.2018 року Вараською міською радою прийнято рішення про створення комунального некомерційного підприємства «Вараський центр первинної медичної допомоги». В грудні 2018 року даний заклад було зареєстровано в державних органах, отримано ліцензію на медичну практику, проведено реєстрацію лікарів та продовжується реєстрація пацієнтів в системі eHealth, обрано керывництво та створена структура.

Завдяки тісній співпраці та взаємодії і розумінням з органами місцевого самоврядування вдається зберігати повноцінне функціонування закладу. Для проведення ремонтних робіт по капітальному ремонту покрівлі були виділені кошти на ремонт 1/2частини покрівель закладу, а саме для дитячого, пологового відділень, переходу в поліклініку, актової зали. Проведено ряд ремонтних робіт по удосконаленню санітарно-технічного стану в інфекційному, паталогоанатомічному та основному корпусі.

Завдяки коштам виділених благодійною організацією «Наш Край», за сприянням народного депутата України Яніцкого В.П. проведено ремонт реєстратури поліклініки.

Проведено ряд ремонтних робіт та технічного обслуговування цілого ряду медичного обладнання, автотранспорту, кисневої системи, вирішено ряд питань що стосуються організації охорони праці, протипожежної діяльності, забезпечення закладу та утримання невідкладної медичної допомоги паливо-мастильними матеріалами, виробами медичного призначення. З придбанням комп’ютерної техніки удосконалилось впровадження комп’ютерних програм, проходить навчальний процес впровадження комплексних інформаційних програм для поліклініки та стаціонару і т.д.

Підсумовуючи роботу за 2018 рік можна відмітити основні проблемні питання та реалізація планів на подальший розвиток закладу:

-       Заклад сертифіковано на відповідність системи управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та національного статуту ДСТУ ISO 9001:2015, оскільки Заклад в пріоритет поставив питання якісного надання медичної допомоги та послуг населенню. В зв’язку з цим проведена робота покращенню та удосконаленню роботи в системі управління якістю, підготовки до акредитації закладу. Група аудиторів, на чолі з представниками міжнародної та національної стандартизації ТОВ «Глобал Сертифік» перевірила відповідність системи управління відповідно до вимог міжнародних та національних стандартів та встановила ступінь готовності системи менеджменту в ДЗ «СМСЧ № 3 МОЗ України» до сертифікації. Сертифікат отримано 10.07.2015 року, а вже в травні 2018 року заклад успішно пройшов повторний контрольний аудит та сертифіковано на відповідність системи управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та національного статуту ДСТУ ISO 9001:2015 та отримав Сертифікат , до липня 2021 року.

Основними пріоритетами політики якості надалі залишаються:

-         Якісне надання медичних послуг населенню, відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових документів, акредитацій них вимог стандарту управління якістю ISO 9001-2015;

-         Забезпечення закладу необхідними ресурсами для результативного функціонування та постійного удосконалення системи управління орієнтовану на пацієнта та профілактику його захворювань;

-         Виконання працівниками закладу вимог стосовно термінів, умов та якості надання медичних послуг;

-         Постійне підвищення компетентності персоналу, а також організаційної та управлінської активності , з метою покращення діяльності закладу;

-         Щорічне встановлення цілей щодо покращення діяльності по відповідних напрямках та аналіз результативності функціонування системи управління;

-         Відкритість та прозорість шляхом інформування населення про весь спектр послуг, що надаються в закладі.

Отже, станом на сьогодні усі питання, пов’язані з організацією та фінансовим забезпеченням діяльності СМСЧ відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування. На сьогоднішній день приймаються міри по оптимізації діяльності закладу. Знайдено порозуміння з керівництвом міста та депутатським корпусом про важливість справ.

            В планах на 2019 рік - рік реформування вторинного рівня надання медичної допомоги. З прийняттям відповідних рішень і підтримки органів місцевої влади, плануємо перетворення ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» в некомерційне підприємство (автономізація закладу) для планового переходу в нові фінансово-господарські відносини між закладами охорони здоров’я та громадами. Заплановано провести підтвердження на вищу акредитаційну категорію, провести контрольний аудит ISO 9001:2015 в системі управління якістю, налагодити фінансово-господарські взаємовідносини з Вараським центром ПМСД, залучати до співпраці організації та підприємства на засадах державно-приватного партнерства.

            За сприянням міської влади плануємо придбати нові транспортні засоби, а саме реанімобіль, продовжити заплановану закупівлю медичного обладнання, яке б відповідало рівню вищої акредитаційної категорії та надало можливість впровадити сучасні лікувально-діагностичні послуги. За підтримки об’єднаної громади залучати благодійну допомогу закладу та раціонально її використовувати. Продовжити заплановані роботи по ремонту покрівель, окремих приміщень поліклініки та стаціонарних відділень, удосконалювати рівень засобів протипожежної безпеки, охорони праці, систем забезпечення та економії електроенергії, тепла та інших ресурсів.

Начальник

ДЗ «СМСЧ №3МОЗ України»                                      О.В. Коцюбинський

лют. 12

Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони здоров’я України" належить до сфери управління МОЗ України, свого часу створена з метою медичного забезпечення (профілактичні цільові медичні огляди, диспансерна робота цехової служби, першочерговість у надані медичної допомоги) працівників атомної енергетики та промисловості і населення, як частина єдиної системи радіаційної безпеки та захисту на об’єктах ядерно-паливного циклу і є єдиним медичним закладом в м. Вараш, який надає спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу населенню міста та працівникам ВП «Рівненської АЕС» і членам їх сімей, медичне супроводження підприємств, установ та організацій в умовах поліклініки і стаціонару, проводить моніторинг стану здоров’я працівників галузі, їх радіаційного захисту на ядерних об’єктах та забезпечує своє функціональне призначення відповідно до Статуту закладу, затвердженого МОЗ України, як безпосереднього органу управління.

Робота ДЗ "СМСЧ №3 МОЗ України" направлена на виконання положень та статей Конституції України з питань охорони здоров'я, "Закону України про охорону здоров'я", Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, Розпоряджень голови облдержадміністрації, обласної Ради, розпоряджень міського голови та цільових державних програм всіх рівнів.

ДЗ «СМСЧ № 3 МОЗ України» має вищу акредитаційну категорію (акредитаційний сертифікат від 19 квітня 2016 року серія МЗ № 012791,), ліцензію на медичну практику, в тому числі ВП РАЕС.

На даний час ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" обслуговує населення міста в кількості 42 441 чол., з них 7 971 працівники ВП РАЕС, 10 093 - дитячого населення, дорослого населення – 32 348 в тому числі постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В структуру ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" входить поліклініка, стаціонар на 220 ліжок, лікувально-діагностичні підрозділи, відділення невідкладної медичної допомоги, здоровпункт РАЕС.

Кадровий потенціал колективу складається з 130 лікарів, 305 середнього медичного персоналу, 128 - молодшого медичного персоналу та - 101 інші.

В загальному - 644 чол.

Лікарі з вищою категорією - 58

Лікарів з І категорією - 17

Лікарів з IIкатегорією – 25

Всього 100 лікарів має кваліфікаційну категорію.

Кваліфікаційні категорії мають 243 працівників середнього медичного персоналу, а саме:

Вищу категорію – 192чол.

Першу категорію – 28 чол.

Другу категорію – 23 чол.

Атестація лікарів проходить при Головній атестаційної комісії МОЗ України.

В 2017 році підвищили кваліфікацію 43 лікарів та 94 середнього медичного персоналу.

Аналізуючи показники роботи закладу за 2017 рік щодо демографічної ситуації, то відмічається незначне збільшення населення з 42 290 до 42 441 чоловік, природний приріст залишається позитивним та складає 6,0 проти 7,1в 2016 році . Народжуваність зменшилась з 12,5‰ до 11,5‰, рівень смертності збільшився з 5,4‰ у 2016 році і становить 5,5‰ в 2017 році. Зменшилась малюкова смертність з 6,7‰ в 2016 році до 6,2‰ в 2017 році. Материнська смертність – 0.

Зменшилась захворюваність населення з 636,2‰ в 2016 році до 589,3‰ в 2017 році.

Оскільки загальний рівень захворюваності зменшився, знизився і рівень захворюваності на туберкульоз і становить 25,9 на 100тис.нас. в 2017 році, проти 28,4 в 2016 році, зменшилась питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених з 80,0% до 40,0%. Проте збільшилась захворюваність на злоякісні новоутворення з 208,1 до 221,5 на 100 тис.нас., також збільшилася питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в ІІІ ст.(візуальна форма) і становить 78,6% проти 10,2% у 2016 році, збільшилася з 12,5% у 2016 році до 15,2% у 2017 році питома вага злоякісних новоутворень виявлених вперше в IVст . Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих збільшилась з 19,3% в 2016 році до 26,1% в 2017 році.

Відмічається зменшення рівня первинної інвалідності осіб працездатного віку з 41,8 до 40,8 на 10 тис.нас., а також збільшення рівня первинної інвалідності дитячого населення з 24,6 до 28,7 на 10 тис.дитячого населення.

Охоплення профоглядами працівників основних підприємств складає 100 %. Збільшилась своєчасність первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року з 4,7% до 15,2%, через недостатність поступлення вакцин та відмови батьків від вакцинації. В порівнянні з минулим роком погіршилася ситуація з туберкулінодіагностикою дитячого населення, рівень охоплення в 2017 році склав – 154,2 проти 406,9 в 2016 році на 1 тис.дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці. Збільшився рівень охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ з 23,1 на 100 народжених живими у 2016 році до 64,3 у 2017 році, але залишається на низькому рівні через недостатність вакцин та відмов батьків від вакцинації.

Незначне зменшення спостерігається кількісті обстежень флюорографічно з 549,9 у 2016 році до 489,1 у 2017 році. В 2017 році охоплення обстеження на ВІЛ вагітних жінок становить 98,6% проти 98,8% у 2016 році.

У 2017 році практично не змінилося середньорічне навантаження на 1 лікаря в поліклініці і становить 5679 чоловік, проти 5672 чоловіка у 2016 році. Але знизалось кількість відвідувань на одного жителя з 9,5 у 2016 році до 9,1 у 2017 році.

У стаціонарі проліковано на 649 хворих менше в 2017 році у зв’язку із оптимізацією ліжкового фонду на 30 ліжок і становить 7394 хворих, проти 8043 хворих за 2016 рік, рівень госпіталізації становить 17,3 проти 19,1 у 2016 році на 100 мешканців. План ліжко-днів виконано на 102,9 відсотки в 2017 році, а в 2016 році складав – 103,4 відсотки, середній термін перебування хворого на ліжку в 2017 році знизився і становить – 10,6 днів проти 10,7 у 2016 році, число днів роботи ліжка у стаціонарі збільшилося і складає – 355,1 днів, проти 346,0 у 2016 році, рівень летальності у стаціонарі залишається на такому ж рівні, як і в минулому році і складає 0,4% (померло 341 хворий), обіг ліжка збільшився і становить 33,5 проти 32,2 у 2016 році.

Хірургічна активність знизилася і становить 46,2 у 2017 році, проти 50,7 у 2016 році. Значно знизилась післяопераційна летальність і складає 0,06 у 2017 році, проти 0,3 у 2016 році, післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології склала 0 проти 1,2 у 2016 році.

В 2017 році фінансування ДЗ "СМСЧ № З МОЗ України" відбувається шляхом надання медичної субвенції з державного бюджету місцевому бюджету та коштів місцевого бюджету. За 2017 рік ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» отримано субвенцію та кошти місцевого бюджету на загальну суму 58 701 451грн в тому числі оплата праці – 37 944 120 грн. та отримано кошти з місцевого бюджету на придбання медичного обладнання на суму 4 151 874 грн.

В рамках оптимізації ліжкового фонду, згідно постанови КМУ від 25.11.2015 року № 024 та наказу МОЗ України та наказ МОЗ України від 01.02.2016 року «Про затвердження методики що до забезпечення стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 тис.нас.» в закладі скорочено з початку року 30 стаціонарних ліжок.

Завдяки тісній співпраці ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» з місцевою владою, велика увага приділяється покращенню матеріально-технічної бази Закладу, для забезпечення надання сучасних методів лікування та діагностики, як лікарні вищої категорії, закуплено ряд медичного обладнання а саме:

-         Центрифуга лабораторна медична Liston C2201

-         Пристрій для фотохімічної обробки рентгенівської плівки «ОНІКО» із сушкою УФОРП-С

-         Світильник операційний «БІОМЕД»L7/5

-         Комплекс електронейроміографічний комп’ютерний «M-TEST

-         Мікропіпетка GRANUMSmart 8 канальна 30-300м

-         Система рентгенівська діагностична С-подібна Symbol4F9

-         Насос шприцевий ін фузійний SEP-10S PLU

-         Монітор пацієнта «БІОМЕД» ВМ800А

-         Стіл операційний «БІОМЕД»ЕТ 300С (Advance)

-         Електрокардіограф ECG600G

-         Коагулятор лазерний універсальний «ЛИКА-ХИРУРГ»

-         Морозильник UNI

-         Дерматоскоп NC 1 Heine

-         Ендовідеоскопічний комплекс для гістерорезектоскопії

-         DräegerMobilePrinter/ Dräeger Мобільний принтер

-         Реєстратор добової ЕКГ за Холтером 3-х канальний

-         Реєстратор добової АТ і ЧСС з ПЗ (монітор пацієнта АВРМ 50)

-         Відсмоктувач медичний «БІОМЕД» модель 7А-23В (20L)

-         Ортопедичне пристосування 1006

За звітний період в ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» введено в практику локальні клінічні протоколи для надання медичної допомоги, було введено в практику: Інтраопераційне використання ЕОПа (С-дуга Symbol 4F9), Використання прегабаліни в лікуванні периферичного невропатичного болю при цукровому діабеті, Застосування муколітика едостену для ефективного лікування кашлю хворих з не госпітальною пневмонією та хронічними захворюваннями бронхів, Визначення мікроальбуміну, креатиніну та співвідношення мікро альбумін/креатинін в разовій порції сечі, Піно-склеризуюча терапія при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок, Ендовазальна лазерна коагуляція вен при варикозній хворобі нижніх кінцівок, лазерна вапоризація геморою, Одночасне застосування препарату Бередуал, Пульмікорт та Лазолван в небулайзері для лікування обструктивного синдрому у дітей, Застосування дерматоскопа в дерматоскопії, Впроваджено в клінічну практику шкалу ТІМІ – оцінка ризику смерті хворих з ГКС (WSTEMI) в стаціонарі через 6 місяців, Введено в клінічну практику шкали комор бідності пацієнтів, Застосування в гінекології гістероспопії, Нейросоногорафія, Ехокардіографія у дітей до року, Визначення загального білірубіну крові у новонароджених транскутально (транскутальний білі тест), Використання цифрового, лобного термометра).

Також, у 2017 році проведено ремонти приміщень ДЗ«СМСЧ №3 МОЗ України» а саме: поліклінічному та акушерсько-гінекологічному відділеннях на суму 157,1 тис. грн. за рахунок інших власних надходжень.

Не дивлячись на підпорядкування МОЗУ (ми не є відомчим закладом ОЗ) на сьогодні реально працює система взаємодії, співпраці, підтримки закладу з органами місцевої влади, Вараською міською Радою, депутатами та активістами. Є розуміння того, яку потрібно мати медицину нашого міста, яку надавати підтримку медицині, визначає потреби та пріоритети. В нас вже є яркий негативний приклад, коли відбулось відокремлення та створення відділу екстренної медицини. А тому і наш заклад реформується та пристосовується до нових правил життя.

            На сьогодні проведено ряд внутрішніх реформ, а саме створення нового приймально-діагностичного відділення на базі окремого приймального та відокремленого діагностичного відділень, що сприяє якісному наданню послуг на догоспітальному етапі, реорганізовано акушерсько-гінекологічну службу з об’єднанням з жіночою консультацією, яка сьогодні крім позитиву в якості надання послуг принесла ще й моменти оптимізації щодо зменшення дублювання функцій, раціонального використання трудових ресурсів, тісної взаємодії стаціонарної та амбулаторної допомоги жінкам. Для цього на базі пологового відділення створено відділ амбулаторного прийому, який відповідає європейському сучасному рівню. Саме завдяки підтримці громади для цього проведено ремонтні роботи частини пологового відділення, які відповідають сучасним вимогам, а особливо значного покращення умов перебування жінок, створено кабінети патології шийки матки, кольпоскопії, малої операційної, комфортні кабінети для прийому. На ремонтні роботи при цьому не затрачено жодних бюджетних коштів.

           В даний час в закладі проходить процедура реформування первинної медико-санітарної допомоги. Оскільки ми є МСЧ в структурі якої є відділення, що надають первинну медичну допомогу, та створення амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги, згідно чинного законодавства є начасі, де вже чітко буде відокремлено лікарів-терапевтів (лікарів внутрішньої медицини), педіатрів та сімейних лікарів. Крім того, реорганізується й цехова дільнична служба. Впроваджено ресурсозберігаючі стаціонарозамінні технології.

Завдяки тісній співпраці та взаємодії і розумінням з органами місцевого самоврядування збереглось повноцінне функціонування закладу.

Підсумовуючи роботу за 2017 рік можна відмітити основні проблемні питання та реалізація планів:

-       Заклад сертифіковано на відповідність системи управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та національного статуту ДСТУ ISO 9001:2009, оскільки Заклад в пріоритет поставив питання якісного надання медичної допомоги та послуг населенню. В зв’язку з цим проведена робота покращенню та удосконаленню роботи в системі управління якістю, підготовки до акредитації закладу. Група аудиторів, на чолі з представниками міжнародної та національної стандартизації ТОВ «Глобал Сертифік» перевірила відповідність системи управління відповідно до вимог міжнародних та національних стандартів та встановила ступінь готовності системи менеджменту в ДЗ «СМСЧ № 3 МОЗ України» до сертифікації. Сертифікат отримано 10.07.2015 року, а вже в липні 2017 року заклад успішно пройшов повторний контрольний аудит ще на рік, до липня 2018 року.

Основними пріоритетами політики якості надалі залишаються:

-         Якісне надання медичних послуг населенню, відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових документів, акредитацій них вимог стандарту управління якістю ISO 9001;

-         Забезпечення закладу необхідними ресурсами для результативного функціонування та постійного удосконалення системи управління орієнтовану на пацієнта та профілактику його захворювань;

-         Виконання працівниками закладу вимог стосовно термінів, умов та якості надання медичних послуг;

-         Постійне підвищення компетентності персоналу, а також організаційної та управлінської активності , з метою покращення діяльності закладу;

-         Щорічне встановлення цілей щодо покращення діяльності по відповідних напрямках та аналіз результативності функціонування системи управління;

-         Відкритість та прозорість шляхом інформування населення про весь спектр послуг, що надаються в закладі.

Отже, станом на сьогодні усі питання, пов’язані з організацією та фінансовим забезпеченням діяльності СМСЧ відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування. На сьогоднішній день приймаються міри по оптимізації діяльності закладу. Знайдено порозуміння з керівництвом міста та депутатським корпусом про важливість справ.

-        Вищезгадане недостатнє фінансування на утримання закладу, в тому числі на проведення планових та поточних ремонтів.

-        В рамках цих проблем є недостатнє фінансування на придбання паливно-мастильних матеріалів.

-        Проблема фінансового і ресурсного забезпечення та реорганізації первинної   медико-санітарної допомоги в місті.

-        Вирішення питання фінансування медичних програм з місцевого бюджету на «Цукровий діабет», «Запобігання та захист населення від ВІЛ-інфекції та СНІД», «Попередження та зниження захворюваності туберкульозом населення міста», «Онкологічні захворювання», «Серцево-судинні захворювання», «Церебро-васкулярні захворювання», «Фенілкетонурію», «Ендокринні захворювання», «Вакцино профілактика».

Начальник

ДЗ «СМСЧ №3МОЗ України»                                      О.В. Коцюбинський

лист. 30

З 1991 року за ініціативи ВООЗ та дитячого фонду ЮНІСЕФ в нашій країні активно впроваджуються програми підтримки грудного вигодовування. Одним з найважливіших індикаторів успішного виконання цієї програми та програми ’’ Репродуктивне здоров’я нації ’’ є народження дітей в закладах, які сертифіковані як ’’ Лікарня доброзичлива до дитини ’’.

Звання  ’’ Лікарня доброзичлива до дитини ’’ надається медичному закладу , в якому діти з перших хвилин після народження потрапляють в обійми мами і більше не розлучаються. Починають раннє грудне годування (впродовж першої години після народження ) і отримують виключно грудне молоко до 6 місячного віку.

Статус  ’’ Лікарня доброзичлива до дитини ’’ присвоюється закладам охорони здоров’я України, які надають медичну допомогу згідно до вимог розширеної Ініціативи ВООЗ і ЮНІСЕФ ’’ Лікарня доброзичлива до дитини ’’. В основу Ініціативи покладені 12 принципів грудного вигодовування.

27.10.2017 року здійснено оцінку підрозділів ДЗ ’’СМСЧ-3 МОЗ У ’’, які надають допомогу матерям та дітям (акушерсько-гінекологічне відділення з поліклінічним прийомом, дитяче відділення, педіатричне відділення поліклініки,інфекційне  відділення)   на відповідність статусу ’’ Лікарня доброзичлива до дитини ’’ національним експертом , завідувачем методично- організаційного моніторингового центру НДСЛ ’’ ОХМАТДИТ’’ МОЗ України  Романенко Л.В. та регіональними експертами Ковальовою Г.С., Гущіною Л.М.

Таким чином , за даними оцінки, група експертів вважає ,що  ДЗ ’’ Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 МОЗ України ’’ відповідає Глобальним критеріям ВООЗ ЮНІСЕФ для присвоєння статусу ’’ Лікарня доброзичлива до дитини ’’.

Питання формування  та розвитку здорової дитини є головним напрямком у роботі колективу на чолі з начальником  ДЗ ’’ СМСЧ -3 МОЗ У ’’ Коцюбинським Олександром Володимировичем, який як ніхто інший розуміє повноту відповідальності за здоров’я дитини маючи чималий досвід роботи на посаді лікаря –педіатра.

Надзвичайно велику роботу проведено членами координаційної групи: Латишенко Т.І., Коцюбинським О.В.,Солдатовою В.В., Барабухом І.М., Грохольською Н.О.,Ільїною А.П., Білоус Г.В., Галюком Ф.Є., Глушком В.С., Суслик Т.І.

В пологовому будинку створені всі умови для того, щоб і мама і тато при бажанні з перших хвилин життя були разом з дитиною. Навіть коли маля з'являється в світ шляхом кесарського розтину, в такому разі тим більше, присутність тата і можливість викладення новонародженої дитини до нього на груди більш ніж бажані.

Усі наші 3 пологових зали – індивідуальні, тобто в кожному з них є можливість для активної участі і членів родини в пологах. Жінкам надаються всі необхідні свободи – вони можуть усамітнитись в такому пологовому залі, або прийти на пологи разом із чоловіком (або іншими родичами, психологом). Статистика нашого пологового будинку свідчить, що більшість мам обирає пологи з чоловіком (сьогодні присутність чоловіка на пологах не потребує проходження тривалого обстеження, для пари достатньо бажання, домашній одяг,змінне взуття).

За нашими даними  - 99,2% пологів за минулий період цього року – партнерські, тобто пологи проходили в присутності чоловіка, мами, сестри, подруги або психолога роділлі.

В пологовому відділенні працює «Школа відповідального батьківства»   щоденно. Лекції читають лікар-неонатолог  Ільїна Анна Павлівна, акушер-гінекологи (грудне годування, партнерські пологи, підготовка до пологів, проводиться знайомство з пологовим відділенням).

В дитячому соматичному відділенні обладнана кімната для занять з мамами по грудному вигодовуванню. Розроблений  доступний інформаційний матеріал (плакати,альбоми,буклети,пам*ятки, стенди, відеоматеріал) для годуючих мам та членів їхніх родин. Створені групи підтримки грудного вигодовування. Систематично проводяться заняття з медичним персоналом щодо пропаганди грудного вигодовування.

В нашому медичному закладі велика увага приділяється становленню грудного вигодовування.

Грудне молоко – ідеальна їжа для малюка першого року життя. Бо це продукт, створений самою природою.

Кращій спосіб вигодовування дитини – це початок вигодовування груддю на протязі першої години життя, виключно грудне вигодовування протягом повних перших 6 місяців і продовження годування і протягом першого року життя і подалі.

Чітке виконання «12 кроків до вдалого грудного вигодовування» забезпечує сприятливі шляхи, що дають можливість жінці здійснити свій намір годувати груддю, а для медичних працівників – стимул до підготовки та навчання.

Весь медичний персонал разом з адміністрацією буде продовжувати втілення в дію основних сучасних принципів організації грудного вигодовування з метою зниження показників малюкової смертності,інфекційної захворюваності, захворювань органів дихання і травлення у дітей перших років життя, а особливо у дітей раннього віку.

 

Лікар-педіатр дитячого соматичного відділеня

ДЗ "СМСЧ № 3 МОЗ України"                                   Наталя Тарасюк

лист. 30

Багато пліток та незрозумінь виникає щодо існування та перспективи розвитку ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» . Враховуючи ситуацію на сьогодні, а саме прийняття нових законодавчих актів в галузі охорони здоров’я, ситуацію, щодо створеного госпітального округу, введення нових механізмів фінансування, розвиток первинної медико-санітарної допомоги та її відмежування від вторинної (спеціалізованої) допомоги, настав час розповісти про стан та ситуацію з медициною в місті Вараш. Після відповідно-проведеного аналізу, збору інформації, враховуючи думки, як керівництва міста, представників громади, депутатів, керівництва РАЕС,  простих громадян та медичних працівників, як відповідь на ті плітки, що медична частина буде ліквідована як медичний заклад, що пацієнти будуть за амбулаторною та стаціонарною допомогою звертатись в місто Сарни, як центр госпітального округу, не мають під собою жодного підгрунття.

 Медичному закладу в місті Вараш – бути!

Тому що, це 42 тис. населення, найбільший промисловий об’єкт в регіоні (Рівненська АЕС), це потреба в наданні медичної допомоги не тільки жителям міста, а й працівникам АЕС, згідно статуту закладу, потреба в постійному контролі за здоров’ям працівників АЕС та членами ї родин, а також допомога жителям навколишніх сіл районів як Рівненської так і Волинської областей, які постійно звертаються за допомогою до ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»,  так як іншої альтернативи в них немає, бо рівень медичної допомоги не відповідає бажанням щодо якості надання медичної допомоги в  регіональних медичних закладах охорони здоров’я.

Крім того, громада міста, яка на сьогодні вкрай активна щодо потреб в існуванні медичного закладу, вимог, щодо виконання закладом якісних повноцінних медичних послуг в лікуванні та діагностиці захворювань та їх профілактики, не дозволить «розвалу» медицини.

Це на сьогодні відчуваємо, ми, медичні працівники, які теж своїми зусиллями професійними діями намагаємось покращувати якість надання медичних послуг, покращувати перебування пацієнтів в лікувальному закладі, створюючи комфортні умови перебування на обстеженні та лікуванні, намагаючись створювати партнерські та довірливі відносини з пацієнтами. А довіра пацієнта до медика – це основа благополуччя медицини, перспектива росту та розвитку галузі в регіоні. Для цього сьогодні заклад робить всі можливі дії і доводить свою потребу в існуванні.

На сьогодні ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»   - це заклад, який виконує загальнодержавні функції пов’язані з роботою об’єкта з особливим режимом роботи, який не дивлячись на намагання реформаторів ліквідувати спеціалізованість закладу, направлену не тільки на надання медичної допомоги, а й участь в постійній аварійній готовності на випадок надзвичайної техногенної або природної аварії, що на сьогодні їм, нажаль, це вдається, де необдумано з працівників закладу знято з заробітної плати 25% та 20% заробітної плати за спеціалізованість (крім договірних функцій на  утримання здоровпунктів РАЕС та проведення медичних оглядів).

Не дивлячись на це, медики усвідомлюють свою відповідальність за цю, одну з самих важливих функцій медиків СМСЧ - постійна готовність знання та практичне відпрацювання дій на випадок надзвичайної ситуації.

Адже, при потребі, перший удар можливої надзвичайної ситуації візьмуть на себе медики. Для цього в закладі в постійній готовності створено бригади аварійного реагування без яких не проходять жодні навчання в різних напрямках можливих надзвичайних ситуацій. І хоча  «реформатори» охорони здоров’я намагаються не показувати роль та участь СМСЧ в діях направлених на ліквідацію надзвичайних ситуацій, надання спеціалізованої допомоги, відповідальність за виконання функцій  спеціалізованої медицини з  нас чомусь не знімається. На запитання одного з керівників медичної галузі хто буде першими надавати медичну допомогу при аварії на АЕС була відповідь – «Первинка, а потім приїдуть з Києва та допоможуть!»

Як показує практика, а це аварія на ЧАЕС, аварія в Японії, ми не можемо «оголити» об’єкт з особливим режимом роботи без медичного спеціалізованого супроводу. Настане час, коли життя заставить повернутись до потреби існування та підтримки спеціалізованої медицини. Підтримки, в тому числі й матеріального оснащення. Аби це не було запізно…

Не дивлячись на це, медики міста ,будь-що, будуть підтримувати спеціалізовані функції закладу, адже нам тут жити, ростити дітей, зустрічати старість разом з усіма жителями міста. Крім нас самих, про це ніхто не потурбується.

Тому, вкрай важлива  і пріоритетна співпраця з основним підприємством нашого міста Рівненська АЕС, де налагоджена роками, постійно удосконалюється та покращується робота по проведенню профілактичних медичних оглядів та робота здоровпунктів. На сьогодні цей розділ діяльності знаходяться в оптимальному та досконалому стані, що до можливостей якості та комфортності співпраці медиків та працівників АЕС.

Як вже говорилося, на сьогодні вкрай активна громада, яка готова захистити та підтримати свою медицину, сприяти її розвитку та утримувати в рамках своїх потреб.

Для контролю ситуації в місті створена ініціативна група, в яку входять активні громадяни міста, підприємці, керівники, медики, депутати, які своїми діями вивчають ситуацію щодо реформування медицини, попереджують негативні ситуації, підтримують медиків. Тільки спільними зусиллями з громадою ми збережемо медицину в місті, та надамо новий напрямок в розвитку галузі на благо наших громадян.

ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» на сьогодні  поки що, державний заклад, адже  в своєму статусі він вже є заклад вищого рівня, який надає спеціалізовану допомогу, що є гарантією збереження тієї медицини і тих можливостей та об’єму надання медичних послуг які існують,  поки не визначено гарантії їх  збереження,  і буде готовий перейти в комунальну власність тільки при умові виконання цих гарантій.

На сьогодні  ініціативна група неодноразово піднімала це питання  на різних рівнях, впритул  до створення ще одного госпітального округу в місті Вараш, на що, є чіткі на те обґрунтування та обрахунки цієї позиції, визначені критерії, що відповідають Постанові КМУ щодо створення госпітальної лікарні в місті Вараш.  Але Постанова КМУ, визначила в області три госпітальні округи, де місто Вараш віднесено до Сарненського госпітального округу. Ініціативна група, та ми, медики опрацьовуємо дане питання і не покидаємо надії на переогляд його в сторону створення ще одного госпітального округу в північному регіоні Рівненської області. Головне – визначення рівня лікарні. По своїй структурі, можливостях, виконання діагностичних та лікувальних заходів, ми вже  можемо мати статус «лікарні інтенсивного лікування», що відповідає нашим вимогам, щодо збереження структури та функцій закладу в рамках здійснення реформ медичної галузі. А тому висловлена позиція в статті щодо Вараша та ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»  в «Медичному віснику» №40 від 07.11.2017 року «Госпітальні округи ділитимуть в «інтересах» медиків і пацієнтів» не відповідають дійсності. Сьогодні, як ніхто, ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»,  місто Вараш,  шукають відповіді на багато питань, які виникли через неправильні та неузгоджені дії при створенні госпітальних округів, де не враховано, що в північному регіоні, крім лікарень районного рівня є і місто Вараш з його медициною, де розташоване найбільше підприємство регіону,  яке, до речі, дає найбільший прибуток області, завдяки існуванню якого потужно розвивається регіон, в тому числі, і  навколишні медичні заклади. А якщо згадати  історію, то багато провідних спеціалістів-лікарів, в тому числі організаторів, розпочинали свій старт з ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»,  а завдяки розвитку РАЕС першим найпотужнішим обладнанням  обласними закладами придбано завдяки атомній станції.

Звісно, ми шукаємо механізми  співпраці з іншими закладами охорони здоров’я регіону, співпрацю з госпітальною радою, де  потрібно виробити спільну позицію. І якщо буде справедливість в розподілі повноважень, то й можливий  певний компроміс в вирішенні робочих, в тому числі  і проблемних питань.

На сьогодні реформи підштовхнули майже всі заклади охорони здоров’я вторинного рівня до роботи, направленої на позитивний розвиток, і кожна лікарня міста чи району претендує на свою частину, в тому числі і ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»

Сьогодні ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» не стоїть на місті, і не ігнорує реформи в охороні здоров’я, навіть тому, що на пряму підпорядкована МОЗУ, але при умові їх правильного ведення. Єдине, що на сьогодні, органам місцевої влади та медичним закладам (в рамках автомізації) надані можливості створювати таку медицину, яку потрібно громаді, медикам, в нашому випадку ще й з врахування загальнодержавної функції спеціалізованої медицини.

Враховуючи розташування, віддалення від великих центрів, компактність міста - ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» є єдиним медичним закладом міста, який надає повноцінні якісні медичні послуги в єдиній структурі, що дає можливість акумулювати фінанси на дійсно реальні потреби населення та закладу охорони здоров’я, без «розпушування» їх на створення непотрібних нових структур.

Не дивлячись на підпорядкування МОЗУ (ми не є відомчим закладом ОЗ) на сьогодні реально працює система взаємодії, співпраці, підтримки закладу з органами місцевої влади, Вараською міською Радою,  депутатами та активістами. Є розуміння того,  яку потрібно мати медицину нашого міста, яку надавати підтримку медицині, визначає потреби  та пріоритети. В нас вже є яркий негативний приклад,  коли  відбулось відокремлення та створення відділу екстренної медицини. А тому і наш заклад реформується та пристосовується до нових правил життя.

На сьогодні проведено ряд внутрішніх реформ, а саме створення нового приймально-діагностичного відділення на базі окремого приймального та відокремленого діагностичного відділень, що сприяє якісному наданню послуг на догоспітальному етапі, реорганізовано акушерсько-гінекологічну службу з об’єднанням з жіночою консультацією, яка  сьогодні крім позитиву  в якості надання послуг принесла ще й моменти оптимізації щодо зменшення дублювання функцій, раціонального використання трудових ресурсів, тісної взаємодії стаціонарної та амбулаторної допомоги жінкам. Для цього на базі пологового відділення створено відділ амбулаторного прийому, який відповідає європейському сучасному рівню. Саме завдяки підтримці громади для цього проведено ремонтні роботи частини пологового відділення, які відповідають сучасним вимогам, а особливо значного покращення умов перебування жінок, створено кабінети патології шийки матки, кольпоскопії, малої операційної, комфортні кабінети для прийому. На ремонтні роботи при цьому не затрачено жодних бюджетних коштів.

В даний час в закладі проходить процедура реформування  первинної медико-санітарної допомоги. Оскільки ми є МСЧ в структурі якої є відділення, що надають первинну медичну допомогу, та створення амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги, згідно  чинного законодавства є начасі, де вже чітко буде відокремлено лікарів-терапевтів (лікарів внутрішньої медицини), педіатрів та сімейних лікарів. Крім того, реорганізується й цехова дільнична служба. Впроваджено ресурсозберігаючі стаціонарозамінні технології, денний стаціонар дорослої поліклініки збільшено в першому півріччі 2017 року до 30  ліжок.

На протязі  9  місяців 2017 року в денному стаціонарі дорослої поліклініки проліковано 551 особу. В поліклініці фахівці прагнуть досягти повного й ефективного лікування будь якого захворювання, що підлягає курації в амбулаторних умовах. В найближчій перспективі створення  сучасного відділення медичних послуг та профоглядів. Для цього вже проведенийремонт реєстратури за сприяння Народного депутата України В.П.Яніцького, розгортається електронна база реєстрації E-Health.

Не залишається без уваги реформування стоматологічної служби, де на базі стоматологічного відділення, за вимог нового законодавства, буде створено госпрозрахункове стоматологічне відділення з зубопротезуванням. Але, разом з тим, розглядається питання збереження  безоплатної допомоги  для пільгової категорії населення:  інвалідам,  чорнобильцям, дитячому населенню, потреб медичних оглядів військомату.

Для розвитку якісної сучасної  стоматології потрібно перш за все фінанси для придбання якісного  обладнання  та  матеріалів, що практично бюджетна сфера забезпечити не може. Для цього в нас  є колектив  кваліфікованих спеціалістів, відповідно оснащенні приміщення, в наявності дозволи та ліцензії на медичну практику, в тому числі на стоматологічну хірургічну допомогу та протезування.

ДЗ  «СМСЧ №3 МОЗ України» має вищу акредитаційну категорію (акредитаційний сертифікат від  19 квітня 2016р. серія МЗ № 012791) та ліцензію Міністерства охорони здоров’я України на медичну практику від 21.11.2011р. серія АГ №603999, в тому числі на здоров пункт ВП РАЕС.

Постійно проводиться контроль та оцінка якості надання медичної допомоги та робота по покращенню роботи закладу в системі управління якістю на відповідність системи управління відповідно до вимог міжнародного та національного стандартів в системі менеджменту ISO 9001:2008 та ДСТУ ISO 9001:2009 . Сертифікат від 03.07.2015 (контрольний аудит 07.2017 року)

ДЗ «СМСЧ №З МОЗ України» обслуговує населення міста Вараш в кількості 42 290 чол., із них 10 550 – дитячого населення, дорослого населення – 32134, із них -8 009  працівників ВП РАЕС, відділення переливання крові.

В структурі поліклініки формуються амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги на базі терапевтичного та педіатричного відділень поліклініки,  «вузькі» спеціалісти  та  об’єднана з акушерсько-гінекологічною службою жіноча консультація, стоматологічне відділення із зубопротезним.

Станом на 01 жовтня 2017 року структура ДЗ «СМСЧ №З МОЗ України» має у своєму складі 220 ліжок стаціонару із них: 40 – акушерсько-гінекологічних, 25 – дитячих та дорослих інфекційних, 20 –дитячих соматичних, 30 – хірургічних, 5 – урологічних, 5-отоларингологічних, 25- кардіологічних, 25-терапевтичних (5 з них пульмонологічих), 25 – неврологічних, 20- травматологічних, а також денний стаціонар дорослої поліклініки на 30 ліжок, приймально-діагностичне відділення, відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, поліклініку, лікувально-діагностичні підрозділи, відділення невідкладної  медичної допомоги та здоровпункти ВП РАЕС.

Як вже розповідалось, крім лікувальних та діагностичних функцій основними завданнями ДЗ  «СМСЧ №3 МОЗ України»  є забезпечення надання спеціалізованої та високо-спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги та збереження здоров’я працівникам на промислових підприємствах з особливим режимом роботи і населенню міста Вараш, спрямованих на попередження професійної та загальної захворюваності, моніторинг стану здоров’я, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, виробничого та побутового травматизму, інвалідності і смертності, покращення санітарно-гігієнічних умов праці та охорона навколишнього середовища та проводить обов’язкові попередні (при поступленні на роботу) та періодичні медичні огляди робітників, умови яких пов’язані з дією шкідливих та несприятливих виробничих факторів з метою попередження та раннього виявлення професійних захворювань, перед змінні медичні огляди персоналу, пов’язаного з роботами підвищеного ризику виникнення аварійної ситуації на окремих ділянках виробництва тощо.

Фахівці ДЗ  «СМСЧ №3 МОЗ України» забезпечують контроль умов праці на підприємствах міста, проводять заходи, спрямовані на попередження та ліквідацію шкідливої дії об’єктів атомної енергетики.

Активно розвивається профілактична робота, проводяться профогляди, імунізація, повномасштабна санітарно-освітня робота, покращується якість медико-економічних стандартів надання медичної допомоги жителям міста. Ведеться пропаганда здорового способу життя, профілактика і боротьба з шкідливими звичками, проводяться заходи щодо зміцнення репродуктивного здоров'я населення міста, зниження дитячої смертності, поліпшення демографічної ситуації. Фахівці закладу систематизують і аналізують інформацію про стан здоров'я населення. Приділяється велика увага інтенсифікації роботи лікувальної установи, розвивати його базу і науково – діагностичний потенціал, як в частині матеріально – технічного забезпечення, так і кадрового прогресу.

Фінансування ДЗ «СМСЧ №З МОЗ України» відбувається шляхом надання медичної субвенції з державного бюджету місцевому бюджету, якого значно недостатньо для виконання покладених на Заклад функцій. Медична субвенція з державного бюджету на поточний рік становить 33 111,2 тис. грн.., що у процентному співвідношенні - 53 відсотки від мінімальної потреби, решту коштів, у сумі 29 433,5 тис.грн., що становить  47 відсотків - забезпечується з місцевого бюджету, що є яскравим прикладом розуміння громади міста, а в її обличчі керівництва міста важливості та пріоритетів медицини в розвитку майбутнього міста та його промисловості.

Керівництво ДЗ  «СМСЧ №3 МОЗ України» особливу увагу приділяє збереженню та удосконаленню підготовки медичних кадрів. В Закладі станом на 01 жовтня 2017 працює 665 чол., в тому числі лікарів 131 чол., фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою 304 чол., молодших медичних працівників 128 чол. та іншого персоналу -102 чол.

Всі медичні працівники проходять курси удосконалення згідно плану навчання. Немає ні одного лікаря та середнього медпрацівника, який би не провчився на протязі 5 років. З кожним роком відсоток атестованих лікарів і середніх медпрацівників збільшується, що вказує на підвищення зацікавленості працівників у професійному рості.

Дев’яносто дев’ять лікарів мають кваліфікаційну категорію, що становить 76 відсотків від загальної кількості осіб, із них - вищої категорії 58 осіб, першої категорії -16 осіб, другої -25 осіб.

Завдяки тісній співпраці ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» з місцевою владою, велика увага приділяється покращенню матеріально-технічної бази Закладу. Наявність обладнання, в тому числі, сучасного високотехнологічного, для забезпечення надання сучасних методів  лікування та діагностики, як лікарні вищої категорії, а саме: ендоскопічне обладнання для малоінвазивних методів лікування та діагностики в хірургії, гінекології, урології. Так, в цьому році для травматологічного та хірургічного відділень закуплено рентгендіагостичну операційну систему ЕОП- по типу С-дуги, яка є єдиною в регіоні і дозволяє проведенню нових щадящих оперативних втручань під контролем рентген-апарату. За підтримки обласних фахівців нещодавно проведені перші операції. В цьому році оновили операційну з придбанням рентгенпрозорого столу та ортопедичної приставки, нового операційного світильника. Для проведення діагностичних та операційних процедур в гінекології придбано гістероскоп. Запрацював і використовується активно лазерний апарат для проведення оперативних втручань на венах. В перспективі розвинеться косметологічний напрямок. Значне покращення вперед зроблено в неврології з придбанням цифрового електроміогроафа та електроенцефалографа.  В цьому та минулому році для лабораторії придбано  центрифугу та гемоаналізатор, дозатори, для реанімації монітори пацієнта, шприцеві інфузійні системи, холодильники для різних відділень, в тому числі, низькотемператуний холодильник для відділення переливання крові.

Нашою гордістю є придбаний два роки тому за кошти міського бюджету новий УЗД-апарат з 9-тьма програмами, особливо із застосування ехокардіографії  для дорослих та дітей (УЗД серця та судин), проведення нейросонографії (обстеження судин для дітей раннього віку). В минулому році запрацював новенький мамограф. Як  гордість, вже майже 20 років використовується ендоскопічне обладнання, комп’ютерна томографія і т.д.

В закладі проводиться різнопланова робота направлена на основний пріоритет – якісне надання медичної допомоги та послуг, як в медичному так і в соціальному плані. Ведеться активна робота та допомога ВІЛ-інфікованим, наркозалежним, хворим на туберкульоз, постійно удосконалюється адміністративне  керування закладом, проводиться велика робота по питаннях медичної юриспруденції, діловодства, удосконалення та покращення господарської діяльності.

На базі кабінету КІЗ дорослої поліклініки працює кабінет «Довіра», де анонімно безкоштовно обстежують на ВІЛ-інфекцію.

Ведеться робота з профілактики і лікування хворих інфекційними захворюваннями, у тому числі туберкульозу. Особлива увага приділяється обстеженню «груп ризику».

Фахівці ДЗ  «СМСЧ №3 МОЗ України» на протязі року систематизують та аналізують інформацію про стан здоров’я населення. За 9 місяців 2017 року  проліковано у ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» - 5621 хворих. Середній термін перебування хворого на ліжку в закладі становить – 10,7 днів. Лікарняна летальність за 9 місяців 2017 року становить – 0,5 %. За 9 місяців 2017 року план ліжко/днів стаціонару виконано на 104%.

Є жителі з інших областей України, які отримують  послуги в нашому закладі, адже їхні діти та онуки тісно пов’язані з виробничим процесом на РАЕС і не мають можливості догляду та допомоги рідним, а отже забирають їх на постійне місце проживання в місто Вараш.

В структурі закладу є підрозділи, що є єдиними в нашому регіоні, а саме: інфекційне відділення, яке обслуговує і Володимирецький район, підрозділ Рівненського обласного центру медико-соціальної експертизи та Обласне бюро судово-медичної  експертизи, що надають послуги мешканцям Дубровицького, Зарічнянського, Володимирецького  та Рокитнівському районам.

В нашому закладі працює цілодобово лабораторія, кабінет «Довіра», програма замісної терапії, комп’ютерна томографія. Цілодобово чергують лікарі для надання екстренної медичної допомоги.

Інфраструктура закладу  включає сучасні споруди, можливість розширення структурних підрозділів,  забезпечений цілодобовим холодним та гарячим водопостачанням, каналізацією, менш фінансово затратною тепловою енергією, дешевшою електроенергією, комфортними умовами перебування в стаціонарі, транспортним сполученням, харчуванням.

Фахівці ДЗ  «СМСЧ №3 МОЗ України» прагнуть досягти повного і ефективного лікування будь-якого захворювання.

За рейтинговими показниками роботи Заклад занесено до енциклопедичного видання «Золоті сторінки української медицини», що визначено рішенням Української конференції журналістів в рамках «Національний рейтинг України» за рейтинговими обласними показниками –перше місце серед міст за показниками  вторинної допомоги.

Громада міста повинна бути впевнена в надійності своєї  медицини, яка в свою чергу сьогодні потребує підтримки громадою.

Начальник

ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»                        О.В.Коцюбинський

Сторінка 1 із 10